Novinky Svahová

Únor 2024


Interaktivní galerie Becherova vila (únor)

Dne 5. 2. 2024 žáci tříd S2 a S4 naší školy navštívili Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových Varech, s výstavou obrazů čínské umělkyně Wang Xin. Jednalo se o malby a kresby s figurální kompozicí. Děti zhlédly výstavu obrazů a poté si mohly v ateliéru, za dozoru a dopomoci lektorky, vyzkoušet techniky malování. To děti velice zaujalo. Z galerie všichni odcházeli spokojeni a své výtvory si děti odnesly domů.

asistentka pedagoga Romana Zahradníková


Leden 2024


Vločka – projektový den přípravných tříd - (leden)

Dne 29. 1. se děti z přípravných tříd PT C a PT D zúčastnily projektového dne, kde se seznámily s hlavními znaky zimního období, typickým zimním počasím a zimními radovánkami hravou a zážitkovou formou. Nechyběly pohybové hry a soutěže. Zažili jsme spoustu zábavy a den jsme si moc užili.

Zapsala: Andrea Pokorná


Návštěva keramické dílny v Sedleci (leden)

Dne 11. 1. 2024 jsme se žáky třídy S2 opět navštívily keramickou dílnu v Sedleci, na základě pozvání paní Volencové, maminky naší žákyně Barbory s tím, že budou mít děti možnost podívat se na výrobky z keramiky s možností si nějakou drobnost zase sami vyrobit. Děti si vyzkoušely vytvořit z keramiky misku a ve zbylém čase také pejska z papíru. Paní Volencová přichystala dětem malé a dobré pohoštění. Hotové výrobky budou po vyschnutí vypáleny v peci a děti si je poté budou moci vzít domů. Akce se moc vydařila a děti byly nadšené.

asistentka pedagoga Romana Zahradníková


Florbalový turnaj (leden)

Žáci 2.stupně se 11.1. účastnili florbalového turnaje v hale míčových sportů. V konkurenci 10 chlapeckých družstev a 6 dívčích družstev se neztratili a předvedli velmi sympatický výkon.

Zpracovala: Michaela Ženíšková

Prosinec 2023


Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro druhý stupeň žáků ve SVA (prosinec)

Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro druhý stupeň žáků ve SVA

Dne 21.12.2023 proběhl druhý ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo osm nejlepších žáků druhého stupně ze SVA, kteří uspěli v předchozí kvalifikaci. Kvalifikační část turnaje pro všechny žáky druhého stupně byla odehrána v průběhu měsíce prosince při hodinách tělesné výchovy. Závěrečný turnaj byl hrán systémem každý s každým, kdy se odehrálo celkem 28 utkání. Vítězem turnaje se stal žák IX.B David Polák. Nejlepší hráčkou byla Martina Kudráčová z IX.B, která skončila celkově druhá. Třetí se umístil Daniel Šivak z VIII.B. Poděkování patří však všem účastníkům a taktéž i povzbuzujícím fanouškům, spolužákům. Turnaj se povedl, žáky i pedagogy pobavil.

Zpracoval: Mgr. Pavel Vařečka


Výtvarná soutěž "Ahoj, jsem medvěd Sparkys"

Žáci třídy S2 z naší školy se zúčastnili celorepublikové výtvarné soutěže "Ahoj, jsem medvěd Sparkys", pořádané společností Sparkys, s. r. o. Praha. Úkolem pro děti bylo namalovat obrázek medvěda, který je také logem a maskotem pořadatele. Jedinou a tedy hlavní cenu v celém Karlovarském kraji získal náš žák Miloš S., který obdržel poukázku k nákupu hraček v hodnotě 3.000,-Kč a nádherného plyšového medvěda. Cenu mu z Prahy přijel předat sám medvěd Sparkys, maskot společnosti. Všichni jsme měli z gratulace od velkého medvěda opravdu radost a největší samozřejmě Miloš. I v budoucnu se podobných akcí určitě zúčastníme.

asistentka pedagoga Romana Zahradníková


Florbalový turnaj 1.stupeň

Chlapci IV.B a V.B se zúčastnili okresního kola ve florbale v hale míčových sportů, kde soupeřili s dalšími 8 školami. Žáci si vyzkoušeli spolupráci a kooperaci mezi spoluhráči. Musím je pochválit za jejich nasazení a radost z každého střeleného gólu. Pro nás bylo důležité, že jsme nebyli poslední a zúčastnili jsme se.

Zpracovala: Ženíšková Michaela 


Mikulášská besídka

V úterý 5.12. uspořádali deváťáci tradiční mikulášskou s peklem pro celou školu. Žáci a děti byli statečné a všichni úspěšně prošli stezkou, kde na konci čekal Mikuláš s andělem. Za předvedené písničky, básničky, taneční a divadelní vystoupení dostali balíček. Poděkování patří všem z IX. B, Mikulášovi, andělovi a čertům.

Zpracovala: Ženíšková Michaela


Karlovarsko vesluje - odkaz na video zde

V úterý 28.11. se konala liga Česko vesluje - Karlovarsko vesluje. Naše nejmladší štafeta mix a štafeta dívek se probojovala do Prahy na školní ligu Česko vesluje při mistrovství světa v halovém veslování. Všichni ostatní makali na 100%, postup jim unikl jen o kousek.

Zpracovala: Michaela Ženíšková 


PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ

Třída VI.B se zúčastnila přednášky na téma zdraví. Zdraví je to nejdůležitější, co člověk má, proto je důležité o sebe pečovat. Mytí rukou je základním preventivním opatřením proti šíření infekčních nemocí. Žáci se dozvěděli, že při nedodržování pravidel hygieny je možné na rukou najít 4700 různých mikrobů, které způsobují různá onemocnění. Žáci se naučili správnou techniku mytí rukou. (TU -Těšínská)


EVVO - Lesní pedagogika S2

Ve čtvrtek 9.11. nás navštívila lektorka Lázeňských lesů. Nejprve se děti postupně, formou besedy, seznámily s jednotlivým hmyzem a názornou ukázkou. V další části děti poznávaly zvěř žijící v našich lesích. Prohlédly si hnízda i s vejci. Mohly si osahat exponáty a porovnat například jaký je rozdíl mezi rohem a parohem. Naším cílem je, aby budoucí generace získala kladný vztah k životnímu prostředí. 

Zpracovala: R. Zahradníková


Lesní pedagogika- beseda

Dne 14. 11. žáci 1. stupně zažili poutavou besedu na téma "Živočichové žijící v lese." Dozvěděli se něco o přírodě v lese, o zvířatech a ptácích, kteří les obývají. Dokonce si mohli prohlédnout např. brouky, motýly, paroží daňka, lebku a parůžky srnce, peříčko sojky a také dvě ptačí hnízdečka. Zjistili, jak ptáci svá hnízda staví, a jaký materiál k tomu používají. Beseda byla velkým zážitkem pro všechny. 

Zapsala: Mgr. L. Parimuchová


CHLAPCI V AKCI VI.B

V hodině pracovního vyučování si chlapci vyhledali na internetu recept na přípravu štrůdlu.

Potřebné suroviny na pečení jsme si předem nakoupili a tuto dobrotu si společně upekli. Druhý den jsme si štrůdl dali jako společnou svačinku.

Vypracovala: AP Darina Filová


Krimifest IX.B

V rámci krimifestu jsme zhlédli ukázku zadržování pachatele, výcvik psů. Prohlédli jsme si vozový park Policie ČR a jejich vybavení zbraní, oblečení a dronů. Změřili jsme si rychlost běhu a dozvěděli jsme se, jak můžeme předcházet kybernetickým útokům a zneužití informací přes náš telefon.

Zpracovala: M.Ženíšková


Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje 

Dne 1.11. se žáci ze Svahové zúčastnili vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje za školní rok 2022/2023 v Lokti. Oceněni byli za školní ligu Česko vesluje, kde se v republikovém kole umístili na stupních vítězů. Ocenění žáci: David Polák, Daniel Billý, Jiří Billý, Nicolas Lázok, Michael Horváth, Žaneta Bočanová a Eliška Ščuková.

Zpracovala: Michaela Ženíšková


Beseda se strážníky MP

Dne 19.10. 2023 se I.B. zúčastnila besedy se strážníky Městské policie. Strážníci učili žáky správnému chování na přechodu, kdy zastavit, jak se rozhlížet a přecházet po pravé straně přechodu. Následně žáci vyslechli, jak se bezpečně chovat doma, pomocí výukových karet. Beseda se žákům velice líbila. Druhý den jsme si správné chování na přechodu vyzkoušeli v reálném provozu.

Zapsala: Kateřina Komárková


I.B – Poznáváme ovoce a zeleninu

Při Prvouce se učíme poznávat Ovoce a zeleninu vícero smysly- zrakem, hmatem, podle vůně i chutě. Rozeznáváme potraviny na obrázcích, při interaktivních cvičeních na tabuli, formou hraní pexesa, vyplňováním pracovních listů a potraviny i modelujeme. Seznamujeme se také s tím, jak můžeme zeleninu i ovoce zpracovávat. Nejvíce nás při učení baví rozpoznávání podle chuti, kdy máme zavázané oči šátkem. :-)

Zpracovala: Mgr. Lucie Parimuchová


Naučná stezka Jáchymovské peklo IX.B

Dne 12.10. se IX.B vydala okolím lázeňského města Jáchymova, kde vede naučná stezka připomínající život tisíců politických vězňů z blízkých pracovních táborů při uranových dolech. Naučná stezka Jáchymovské peklo měří 8,5 km a má 12 zastávek na nichž jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.

Zpracovala: M. Ženíšková


Dne 19.9. lesní pedagogika Kyselka

Vycházka byla pod vedením odborné lektorky, která žákům podala základní informace o životě v lese. V průběhu vycházky žáci plnili úkoly a učili se novým poznatkům, prováděli zábavné činnosti, hráli pohybové hry, při kterých se naučili pozdravy lesníků a myslivců. Žáci se při vycházce seznámili prostřednictvím her, ukázek a úkolů rozeznávat dřeviny. Poznávali lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních ekosystémech. Žákům se akce líbila, počasí se vydařilo.

Zpracovala: Darina Filová


Stmelovací pobyt - Kemp Zátiší 2023

Ve dnech 25. až 27. září 2023 proběhl již 6. ročník stmelovacího pobytu v přírodě, opět v kempu Zátiší, v obci Bernov. Cílem třídenního pobytu byla prevence sociálně patologických jevů, stmelování kolektivů žáků naší školy a environmentální výchova. Pro žáky byl vždy připraven celodenní pestrý program:

  • beseda s psovody Policie České republiky, z ukázkami vyhledávání drog a zbraní,
  • beseda s příslušníky Městské policie Karlovy Vary,
  • beseda s pracovníky Statku Suchá a ukázky zemědělských strojů,
  • tvořivá dílna, rukodělné práce, malování na kameny,
  • LAND Art - výroba přírodních obrazů z přírodních materiálů,
  • sportovní odpoledne spojené s jarmarkem a sportovními disciplínami,
  • výroba dekorativních skleniček,
  • společné opékání špekáčků, kytara a společný zpěv,
  • sportovní hry v přírodě.

Ubytovaní jsme byli v areálu kempu Zátiší, v malých dřevěných chatičkách a penzionu. Stravování bylo zajištěno v místní restauraci. Letos se pobytu zúčastnilo celkem 30 žáků školy, ze speciálních tříd 1. a 2. stupně. Organizaci a pedagogický dohled zajišťovaly učitelky Lenka Černá, Andrea Svobodová, Dana Pavlásková a učitel Jan Šula. O děti ze speciálních tříd se starali asistenti Romana Zahradníková, Ludmila Dyndová, Kateřina Komárková, Miroslava Vildumetzová, Petr Skopal, Martina Šambergerová a Dominika Klempová. Všem kolegům děkujeme za vzornou a obětavou práci.

Zpracovala: Romana Zahradníková


Nácvik první pomoci IX.B

Dne 12.10. se třída IX.B účastnila první pomoci v Záchranném kruhu. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jaké to je, dávat první pomoc spolužákovi, kterému se udělalo nevolno a jaké to je přivolat záchranku. Poté si každý vyzkoušel resuscitaci a zásady záchrany lidského života.

Zpracovala: M. Ženíšková


Schodoběh 2023

Dne 26.9. se uskutečnila jako každý rok, školní podzimní soutěž "Schodoběh". Již podruhé jsme přizvali žáky z Vančurovky, abychom poměřili svoje síly ve výběhu schodů ke střelnici. Tyto schody, ač jsou krátké, zato velmi prudké, prověří rychlost a sílu všech zúčastněných. Sláva vítězům, čest poraženým. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří úspěšně zdolali schody.

Zpracovala: Ženíšková Michaela

Lesní pedagogika

Dne 19.9. se třída IX.B zúčastnila lesní pedagogiky v lesích v okolí Kyselky. Žáci se dozvěděli rozdíly mezi lesníkem a myslivcem. Naučili se, jak chrání a ošetřují lesníci les a pořádně protáhli nohy na lesních stezkách v okolí. Lesu zdar.


Zpracovala: Moravcová Simona


ZVUKY A BARVY PŘÍRODY

Dne 12.9. 2023 se žáci VI.B účastnili projektového dne ,,Botanická zahrada Bečov" Vzdělávací aktivita v Bečovské botanické zahradě byla zaměřena nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce byly zajištěny odpovídající badatelské pomůcky a barvy. Žáci si prohloubili a vyzkoušeli komunikaci a spolupráci ve skupině.

(Dana Těšínská TU, Darina Filová AP)


Botanická zahrada v Bečově nad Teplou

Dne 12. 9. 2023 se třída IX.B se zúčastnila výukového programu "Barvy a zvuky botanické zahrady". Dozvěděli jsme se o historii botanické zahrady a vyzkoušeli si míchání barev, za zvuků přírody. Bylo pěkné počasí a den jsme zakončili opékáním buřtů.

Zpracovala: M. Ženíšková