Novinky Svahová


Květen 2024


Turistika a pobyt v přírodě (VII.B) - 5.den

Pátý den a zároveň poslední den letošního turistického výcviku jsme prožili na Linhartu v lanovém centru. Zde jsme si užili a zároveň většina žáků překonala svůj strach. Při cestě v okolí jsme prošli obory s divokými prasaty a daňky. Počasí nám přálo i dnes a déšť se nám vyhnul. Vrátili jsme se unavení, ale plní zážitků z celého týdne. Poděkování patří žákům VII.B a učitelům R. Hrickové a P. Vařečkovi.

Zpracovala: M. Ženíšková


Výlet do ZOO Plasy : Den plný dobrodružství a objevů (květen)


Ve středu 13.května 2024 se žáci tříd S1, S2 a S4 vydali na výlet do ZOO Plasy . Sbalení s nadšením a očekáváním, usedli jsme do autobusu a vyrazili směrem k našemu cíli. Po příjezdu do ZOO nás přivítalo krásné počasí a očekávala nás celodenní dobrodružství. Vydali jsme se na průzkumnou výpravu, kde jsme měli možnost vidět širokou škálu zvířat od exotických až po domácí druhy. Jedním z nejvýznamnějších okamžiků byl společný oběd v restauraci uvnitř ZOO. Po dobrotě jsme nabrali energii a pokračovali v naší cestě po zvířatech. Každý žák měl příležitost si vybrat suvenýr, který si odnesl domů jako památku na tento skvělý den. Den strávený ve ZOO Plasy byl nejenom zábavný, ale i poučný.

AP Mirka Vildumetzová 


EKOCENTRUM Ostrov (květen)

Ve středu 15.5.2024 se vydala naše přípravková třída PT C do Ekocentra v Ostrově. Děti prožily den plný zážitků. V Ekocentru nás přivítala velmi milá paní, která si pro nás připravila velmi krásné povídání a ukázala nám mnoho zvířátek. Nejvíce nás zaujal kajman, agama a želvičky. Výlet za poznáním byl prostě fajn.
Vošmiková Andrea PT C 


Turistika a pobyt v přírodě (VII.B) - 4.den

Protože jsme potřebovali zregenerovat po včerejším výletě na kole, tak jsme si dnešní den užili v bazénu v KV Areně. Poté jsme došli na volnočasový areál Rolava, kde jsme si osvěžili základy první pomoci a přes náplavku se vydali ke škole.

Zpracovala: M.Ženíšková


Turistika a pobyt v přírodě (VII.B) - 3.den

Přestože třetí den bývá kritický, my jsme nezaháleli a na kolech jsme se vydali po stezce podél řeky Ohře do kempu v Lokti. Počasí nám přálo a všichni jsme cestu na kole zvládli bez nejmenších zádrhelů a užili jsme si další den v přírodě. Všechny chválím, jak jízdu na kole parádně zvládli.

Zpracovala: M. Ženíšková


Turistika a pobyt v přírodě (VII.B) - 2.den

Dnes jsme se vydali na Goethovu vyhlídku. Děvčata připravila buřty na oheň a chlapci museli zajistit rozdělání ohně. Poté u opékání buřtů zazněly tradiční táborákové hity. Po uhašení ohně jsme se vydali po stezce strašidel na Tři kříže a na bowling.

Zpracovala: M.Ženíšková


Turistika a pobyt v přírodě (VII.B) - 1.den (květen)

Dne 13.5 jsme začali "turisťák". Sešli jsme se v multifunkční učebně, kde jsme se rozdělili do týmů a plnili první úkoly. Bezpečnost chodce a cyklisty nám už není neznámá. Dále jsme se naučili správné vybavení kola a cyklisty před jízdou. Poté jsme se v týmech vydali na Meander a plnili jsme úkoly na orientaci v mapě a v terénu. Na závěr nás čekal orientační běh. Všichni žáci se vrátili a nikdo se neztratil:-)

Zpracovala: M.Ženíšková


IX.B v Plzni (květen)

Dne 7.5.2024 třída IX.B navštívila Techmanii a AkvaTeru v Plzni. V Techmanii jsme si vyzkoušeli spousty pokusů a dozvěděli jsme se jak jsme rychlí běžci, jakou máme sílu nebo jak silný je náš stisk. Poté jsme tramvají přejeli do centra města do AkvaTery, která nabízí tropický ráj uprostřed Plzně.

Zpracovala: M.Ženíšková


Duben 2024


V.B se vzdělává v Ekocentrum Ostrov (duben)

Dne 2.dubna jsme s žáky V.B navštívili Ekocentrum v Ostrově, kde jsme se zúčastnili výukového programu "Zvířata žijící na naší planetě". Program byl velmi nabitý a pestrý. Zábavnou formou jsme se dozvěděli mnoho informací o zvířatech, která žijí přímo v Ekocentru. Žáci si nejdřív povídali s lektorkou o mapě světa, světadílech a o podnebí. Poté dostali prázdnou mapu a obrázky zvířat. Ty měli za úkol vlepit do mapy světa podle toho, kde je zachycen jejich výskyt. Aby to neměli žáci moc jednoduché, museli si tyto informace sami najít na štítku, který visí na každé kleci nebo teráriu, ve kterém živočichové žijí. Práce se všem velice povedla a za odměnu jsme se vydali do místní cukrárny na náměstí, kde si každý vybral výborný zákusek. Moc jsme si celý výlet užili.

Martina Hornová


Přípravná třída v dubnu (duben)

Na začátku měsíce přijeli záchranáři se sanitkou. Dětem ukázali veškeré vybavení, změřili jim tep i krevní tlak a vysvětlili základy první pomoci. Děti si poté mohly prakticky vyzkoušet resuscitaci.

S dětmi jsme také navštívili dopravní podnik v Karlových Varech, kde jsme projeli autobusem mycí linkou, viděli celý areál, dispečink a nakonec nás řidič odvezl zpátky do školy krásným zájezdovým autobusem.


Foto a text Kateřina Nováková


I.B - Projektový den "Zvířata žijící na naší planetě" (duben)

Vzdělávací aktivita projektového dne "Zvířata žijící na naší planetě"- byla zaměřena na vzdělávání a osvětu, ale zároveň i na zábavu a prožitek. K projektovému dni byl zajištěn vstup do Ekocentra v Ostrově nad Ohří, kde žáci mohli shlédnout vybrané zástupce živočichů žijících na suchu, i ve vodě s odborným výkladem, poznávat různé druhy živočichů, především s důrazem na jejich životní podmínky. V Ekocentru proběhly praktické činnosti, pozorování a poznávání živočichů. Hlavním cílem projektu bylo seznámení žáků s různými živočichy, žijícími na naší planetě. Získání povědomí o názvech zvířat, prostředí, ve kterém žijí, základní stavbě jejich těla. V Ekocentru jsme měli besedu a výklad o zvířatech žijících v ekocentru. Absolvovali jsme prohlídku objektu a některé živočichy jsme si mohli pohladit, pochovat. Důležitým cílem projektu bylo rozvíjení vědomostí získaných v Prvouce.

Zapsala Mgr.L.Parimuchová


Dobrodružství v Dopravním podniku (duben)

Dne 24. dubna přípravné třídy navštívily Dopravní podnik v Karlových Varech. Děti se dozvěděly, jak se opravují autobusy, navštívily dispečink, projely se v autobusu mycí linkou a užily si i pohádku. Nakonec se do školy vrátily autobusem z r.1974. Všichni si to moc užily a dozvěděly se spoustu nových informací. 

Zpracovala: Petra Trsová


Wellbeing (duben)

Dne 15.4. si žáci I.B připravili zdravou snídani. Padlo mnoho návrhů co připravit, ale vyhrála vajíčková pomazánka. Od krájení, loupání, míchání a mazání si prvňáci vše připravili sami. Pro některé žáky byli určité činnosti nové, někteří překvapili svou šikovností. Důležité je, že jsme si den užili a všem moc chutnalo. Ochutnejte také, bohužel jen z fotografií.

Zpracovala: Kateřina Komárková


Návštěva Ekocentra Ostrov (duben)

Naše třída V.B si dne 2.4. 2024 vyjela na výlet do Ekocentra Ostrov. Sešli jsme se v 7:50 u Tržnice v Karlových Varech a autobus nás přivezl k ostrovskému zámečku. Počasí bylo typicky dubnové, proto jsme trochu zmokli, ale vůbec nám to nevadilo, hned nás zase usušilo slunce. Krásným zámeckým parkem jsme došli až k již zmiňovanému Ekocentru, kde nás přivítala milá paní a odvedla nás do šatny. Poté nám vysvětlila, jaké úkoly nás čekají a my jsme se vydali na dobrodružnou cestu poznávání zvířat z celého světa. Po splnění zadané práce jsme se v rozloučili a celý výlet jsme zakončili sladkou tečkou na závěr v cukrárně. Celý den se velice vydařil.

Vypracovala: Mgr. Martina Bašová


Přípravné třídy na farmě Kozodoj (duben)

Dne 23. dubna děti z přípravných tříd PT C a PT D navštívily farmu Kozodoj. Děti si mohly prožitkovou formou zopakovat, jak zvířátka žijící na statku vypadají a jaké vydávají zvuky. Velkým zážitkem pro děti byl přímý kontakt se zvířaty, kdy si je mohly také pohladit. Den jsme si moc užili a těšíme se, až se na farmu zase vrátíme.

Zpracovala: Andrea Pokorná


Ekoncentrum v Ostrově nad Ohří (duben) 

Dne 11. 4. 2024 třída S2 navštívila Ekoncentrum v Ostrově nad Ohří. Byla to úžasná zkušenost plná vzrušujících setkání se zvířaty. Žáci měli možnost nejenom pozorovat, ale i pohladit některá zvířata. Agama, přátelské a zvědavé stvoření, byla jedním z těch, která nejvíce zaujala. Jednomu odvážlivci umožnila paní průvodkyně na krk umístit hada, což byla nezapomenutelná zkušenost. Želvu a králíka mohli žáci dokonce na chvíli pustit na zem a králíkovi nabídnout ke svačince mrkvičku. Mezi dalšími obyvateli Ekocentra byly pavouci, liška, kozy, ovce, slepice, rybičky, morčata a dokonce i krokodýl. Doporučuji všem, kteří mají zájem o poznávání přírody a zvířat, navštívit toto úžasné místo. 

Zpracovala: Zuzana Dostálová


Březen 2024


Global Money Week 2024 (březen)


Probuzení jara (březen)

V úterý 26.3. se děti přípravných tříd zúčastnily projektového dne "Probuzení jara", kde se dozvěděly spoustu informací o změnách v přírodě na jaře, povídaly jsme si o velikonočních tradicích, zahrály si několik postřehových her a užily si i spoustu soutěží a legrace. Dětem se den moc líbil a všichni jsme si ho užily. 

Zpracovala: Petra Trsová


JARO KLEPE NA DVEŘE (březen 2024)

Jaro už nám klepe na dveře, a tak se s žáky V.B pilně připravujeme na příchod sluníčka a tepla. Zdobíme si třídu, okna a nástěnky, abychom po zamračené zimě měli kolem sebe krásné a veselé barvy. Jelikož teploty dosahují i dvaceti stupňů, vyrážíme s žáky stále častěji v hodinách tělesné výchovy ven, kde hrajeme různé míčové a pohybové hry. Tak jako každý rok, i tento nesmělo chybět sázení jarního osení a výroba Velikonočních přání. Dne 21.3. jsme se zúčastnili projektového dne na téma "Den vody" který se velmi vydařil. S žáky jsme strávili celý den na Náplavce, kde jsme podél řeky Ohře plnili různé úkoly a povídali si o tom, jak je voda důležitá pro život lidí, zvířat i rostlin. Poslední březnový týden jsme navštívili krajskou knihovnu ve Dvorech, kam jsme byli pozváni na představení "Divadla Vetři" - Prevence tak trochu jinak, kde jsme se dozvěděli jak se bezpečně chovat na sociálních sítích. A teď už hurá na Velikonoční prázdniny!

Martina Hornová


Inovativní vzdělávání – projektový den (březen)

Dne 25.3. 2024 proběhl projektový den pro II. stupeň. Žáci si vyzkoušeli plnění úkolů pomocí mobilních telefonů, kterými načítali QR kódy a plnili zadané úkoly. Prvním úkolem bylo vytvořit QR kód, který nám ukázal směr cesty. 

Zpracovala: Dana Těšínská


Šikovné ručičky (březen)

Dne 21.3. žáci VI.B ve Staré Roli navštívili dílnu "PAPÍRÁDA", kde si vyzkoušeli techniku malování na sklo a akvarel. Tvořivá dílna žáky velmi bavila. Žáci si vytvořený obrázek mohli odnést domů a udělat někomu radost.

Zpracovala: Darina Filová


Turistika za pomocí šifer a GPS v IX.B (březen)

Dne 25.března jsme se vydali na turistiku v okolí Karlových Varů. Nejprve jsme se za pomocí zakódovaného vzkazu v šifře dostali na první stanoviště. Dále jsme se vydali pomocí map a GPS na další stanoviště, kde jsme pomocí mobilní aplikace vyplňovali otázky a plnili úkoly. Počasí nám přálo a v kopcích lázeňských lesů jsme se zahřáli. Děkujeme panu učiteli Černohousovi za přípravu dne.

Zpracovala: Mgr. Michaela Ženíšková 


Finanční gramotnost IX.B (březen)

Ve čtvrtek 21.3. jsme se vydali busem do Prahy do České národní banky. Dozvěděli jsme se spousty informací ohledně peněz a fungování banky.

Zpracovala: Bc. Simona Moravcová


Ponožkový den v ZŠ Svahová (březen)

Na základní škole Svahová jsme si dne 21. 3. 2024 oblékli na každou nožku jinou ponožku, abychom podpořili Světový den Downova syndromu, což je zdravotní postižení způsobené ztrojením 21. chromozomu. Protože chromozomy svým tvarem připomínají tvar ponožek, proto symbol akcí je každá ponožka jiná.

Zapsala Sandra Šmídová 


Návštěva knihovny (březen)

U příležitosti Března - měsíce čtenářů třídy S2 a S4 navštívily městskou knihovnu v Karlových Varech. Čekala nás paní knihovnice, která nám přečetla příběh O ŠKOLNICI VALÉRII V PODEZŘENÍ od Zuzany Pospíšilové. Paní knihovnice kladla dětem otázky a čekala různé reakce dětí. Nakonec si děti půjčovaly různé knihy a časopisy. Na závěr jsme navštívili malou kavárničku, kde si děti daly sladké občerstvení. Žáci si dopoledne krásně užili.

AP Mirka Vildumetzová


Muzeum Královská mincovna Jáchymov (březen)

Ve středu dne 28. 2. 2024 jsme se žáky třídy S2 navštívili Muzeum Královská mincovna v Jáchymově. Jednalo se o předem plánovaný výlet, neboť je v tomto muzeu stálá expozice s komentovaným programem, což je pro naše žáky samozřejmě zajímavější. Děti se v muzeu dověděly něco o dějinách města, geologii a mineralogii Krušných hor, dále něco o archeologických nálezech v okolí a v neposlední řadě vše o samotné mincovně v Jáchymově. Součástí prohlídky muzea byla také velmi zajímavá výstava hudebních nástrojů, knihovna Jáchymovské latinské školy z 16. století. V muzeu je možné si prohlédnout i stálou expozici o táborech politických vězňů, kteří pracovali v místních uranových dolech a také lapidárium v podzemních prostorách. Výlet se všem moc líbil a zakončili jsme ho samozřejmě sladkou tečkou v cukrárně.
Zpracovala: asistentka pedagoga Romana Zahradníková

Vyjmenovaná slova zábavnou formou (březen)

Jeden slepýš strašně pyšně

pod pýchavkou v lese žil.

Pýchou třpytil se a zářil,

až se jednou dopyšnil.

Včelky květy opylují,

slepýš se jim vždycky smál:

Ať pyl přenáší, když chtějí,

proč já bych však pracoval?

Naučit se vyjmenovaná slova je pěkná dřina, ale protože je v VI.B umí, procvičujeme si je zábavnou formou. Ve výuce využíváme ICT techniku. Žáci si vyzkoušeli virtuální nástěnku ,,Padlet", která umožňuje zajímavé sdílení textu, obrázků, vzkazů mezi skupinou. Hodinu jsme si moc užili.

Vypracovala: AP Darina Filová


Z pohádky do pohádky (březen)

Dne 27. 2. 2024 proběhl Projektový den třídy PT C a PT D na téma pohádky. Připravili jsme pro děti pohádkový les, kde si zahrály na Červenou Karkulku a pomocí překážkové dráhy plnily úkoly zaměřené na obratnost. Závěrečnou část pohádky si sami zdramatizovaly a došlo i na pečení bábovky pro babičku. Zkoušely si posloupnost děje při sestavování známých pohádek. Postavily si velký hrad a proměnily se v princezny a prince. Vyrobily si korunky, meče, štíty. Nechyběl ani drak. Celé dopoledne se neslo v kreativním a uvolněném duchu. Společně jsme si zatancovali, zazpívali a pochutnali si na vlastnoručně upečené bábovce. A tak jak to v pohádkách bývá i u nás ve škole vše dobře dopadlo.

Zpracovala: Marie Hnízdilová


Únor 2024


Valentýnské tvoření v V.B (únor)

Ačkoliv je měsíc únor kvůli pololetním a jarním prázdninám trošku kratší, my jsme s žáky stihli mnoho práce. 1. února proběhl projektový den na téma Finanční gramotnost, kde se žáci učili znát hodnotu peněz, poznávat osobnosti na našich bankovkách, zahráli si různé hry a soutěže. Za splněné úkoly získávali peníze tvz. svahováčky, které si ukládali do vlastnoručně vyrobených peněženek. Po skončení vyučování jsme navštívili školní obchůdek, kde si žáci nakoupili za svahováčky mnoho hezkých věcí. A než jsme se rozutekli na jarní prázdniny, stihli jsme si vyrobit valentýnské přáníčko. Jak se nám povedlo, na to se můžete podívat ve fotogalerii.

zpracovala: Martina Hornová


MS v halovém veslování (únor)

V sobotu 24.2. měli dva žáci naší školy možnost zažít atmosféru mistrovství světa v halovém veslování na trenažeru v Praze. Startovali v kategorii 17-18 let a museli se v útrobách stadionu o sebe starat tak jako všichni ostatní sportovci. Pak přišlo svolání, nástup a závod na 500 metrů, který velmi bolel. Ale Žaneta i David se s tratí prali statečně až do posledních metrů. I když jsme nebojovali o medaile, tak jsme si ten den velmi užili.

Zpracoval: Ing. Ondřej Černohous


Česko vesluje - O2 Universum (únor)

Žáci 6.třídy se zúčastnili ligy Česko vesluje při zahajovacím dni na Mistroství světa v halovém veslování, kam se nominovali z krajských závodů. Závodili ve štafetách na 4x1minutu v kategorii dívky, chlapci a mix. Všichni se porvali s atmosférou velkých závodů o co nejlepší výsledek.

Zpracovala: Mgr. Michaela Ženíšková


Návštěva Becherovy vily. (únor)

Dne 22.2.2024 navštívila třída 1.B. Becherovu vilu. Prohlédli si obrazy čínské umělkyně a následně si žáci zkusili vytvořit vlastní dílo podobnou technikou. Tyto povedené obrázky můžete zhlédnout v budově naší školy.

Zpracovala: Kateřina Komárková


Interaktivní galerie Becherova vila (únor)

Dne 5. 2. 2024 žáci tříd S2 a S4 naší školy navštívili Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových Varech, s výstavou obrazů čínské umělkyně Wang Xin. Jednalo se o malby a kresby s figurální kompozicí. Děti zhlédly výstavu obrazů a poté si mohly v ateliéru, za dozoru a dopomoci lektorky, vyzkoušet techniky malování. To děti velice zaujalo. Z galerie všichni odcházeli spokojeni a své výtvory si děti odnesly domů.

asistentka pedagoga Romana Zahradníková


Leden 2024


Vločka – projektový den přípravných tříd - (leden)

Dne 29. 1. se děti z přípravných tříd PT C a PT D zúčastnily projektového dne, kde se seznámily s hlavními znaky zimního období, typickým zimním počasím a zimními radovánkami hravou a zážitkovou formou. Nechyběly pohybové hry a soutěže. Zažili jsme spoustu zábavy a den jsme si moc užili.

Zapsala: Andrea Pokorná


Návštěva keramické dílny v Sedleci (leden)

Dne 11. 1. 2024 jsme se žáky třídy S2 opět navštívily keramickou dílnu v Sedleci, na základě pozvání paní Volencové, maminky naší žákyně Barbory s tím, že budou mít děti možnost podívat se na výrobky z keramiky s možností si nějakou drobnost zase sami vyrobit. Děti si vyzkoušely vytvořit z keramiky misku a ve zbylém čase také pejska z papíru. Paní Volencová přichystala dětem malé a dobré pohoštění. Hotové výrobky budou po vyschnutí vypáleny v peci a děti si je poté budou moci vzít domů. Akce se moc vydařila a děti byly nadšené.

asistentka pedagoga Romana Zahradníková


Florbalový turnaj (leden)

Žáci 2.stupně se 11.1. účastnili florbalového turnaje v hale míčových sportů. V konkurenci 10 chlapeckých družstev a 6 dívčích družstev se neztratili a předvedli velmi sympatický výkon.

Zpracovala: Michaela Ženíšková

Prosinec 2023


Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro druhý stupeň žáků ve SVA (prosinec)

Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro druhý stupeň žáků ve SVA

Dne 21.12.2023 proběhl druhý ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo osm nejlepších žáků druhého stupně ze SVA, kteří uspěli v předchozí kvalifikaci. Kvalifikační část turnaje pro všechny žáky druhého stupně byla odehrána v průběhu měsíce prosince při hodinách tělesné výchovy. Závěrečný turnaj byl hrán systémem každý s každým, kdy se odehrálo celkem 28 utkání. Vítězem turnaje se stal žák IX.B David Polák. Nejlepší hráčkou byla Martina Kudráčová z IX.B, která skončila celkově druhá. Třetí se umístil Daniel Šivak z VIII.B. Poděkování patří však všem účastníkům a taktéž i povzbuzujícím fanouškům, spolužákům. Turnaj se povedl, žáky i pedagogy pobavil.

Zpracoval: Mgr. Pavel Vařečka


Výtvarná soutěž "Ahoj, jsem medvěd Sparkys"

Žáci třídy S2 z naší školy se zúčastnili celorepublikové výtvarné soutěže "Ahoj, jsem medvěd Sparkys", pořádané společností Sparkys, s. r. o. Praha. Úkolem pro děti bylo namalovat obrázek medvěda, který je také logem a maskotem pořadatele. Jedinou a tedy hlavní cenu v celém Karlovarském kraji získal náš žák Miloš S., který obdržel poukázku k nákupu hraček v hodnotě 3.000,-Kč a nádherného plyšového medvěda. Cenu mu z Prahy přijel předat sám medvěd Sparkys, maskot společnosti. Všichni jsme měli z gratulace od velkého medvěda opravdu radost a největší samozřejmě Miloš. I v budoucnu se podobných akcí určitě zúčastníme.

asistentka pedagoga Romana Zahradníková


Florbalový turnaj 1.stupeň

Chlapci IV.B a V.B se zúčastnili okresního kola ve florbale v hale míčových sportů, kde soupeřili s dalšími 8 školami. Žáci si vyzkoušeli spolupráci a kooperaci mezi spoluhráči. Musím je pochválit za jejich nasazení a radost z každého střeleného gólu. Pro nás bylo důležité, že jsme nebyli poslední a zúčastnili jsme se.

Zpracovala: Ženíšková Michaela 


Mikulášská besídka

V úterý 5.12. uspořádali deváťáci tradiční mikulášskou s peklem pro celou školu. Žáci a děti byli statečné a všichni úspěšně prošli stezkou, kde na konci čekal Mikuláš s andělem. Za předvedené písničky, básničky, taneční a divadelní vystoupení dostali balíček. Poděkování patří všem z IX. B, Mikulášovi, andělovi a čertům.

Zpracovala: Ženíšková Michaela


Karlovarsko vesluje - odkaz na video zde

V úterý 28.11. se konala liga Česko vesluje - Karlovarsko vesluje. Naše nejmladší štafeta mix a štafeta dívek se probojovala do Prahy na školní ligu Česko vesluje při mistrovství světa v halovém veslování. Všichni ostatní makali na 100%, postup jim unikl jen o kousek.

Zpracovala: Michaela Ženíšková 


PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÍ

Třída VI.B se zúčastnila přednášky na téma zdraví. Zdraví je to nejdůležitější, co člověk má, proto je důležité o sebe pečovat. Mytí rukou je základním preventivním opatřením proti šíření infekčních nemocí. Žáci se dozvěděli, že při nedodržování pravidel hygieny je možné na rukou najít 4700 různých mikrobů, které způsobují různá onemocnění. Žáci se naučili správnou techniku mytí rukou. (TU -Těšínská)


EVVO - Lesní pedagogika S2

Ve čtvrtek 9.11. nás navštívila lektorka Lázeňských lesů. Nejprve se děti postupně, formou besedy, seznámily s jednotlivým hmyzem a názornou ukázkou. V další části děti poznávaly zvěř žijící v našich lesích. Prohlédly si hnízda i s vejci. Mohly si osahat exponáty a porovnat například jaký je rozdíl mezi rohem a parohem. Naším cílem je, aby budoucí generace získala kladný vztah k životnímu prostředí. 

Zpracovala: R. Zahradníková


Lesní pedagogika- beseda

Dne 14. 11. žáci 1. stupně zažili poutavou besedu na téma "Živočichové žijící v lese." Dozvěděli se něco o přírodě v lese, o zvířatech a ptácích, kteří les obývají. Dokonce si mohli prohlédnout např. brouky, motýly, paroží daňka, lebku a parůžky srnce, peříčko sojky a také dvě ptačí hnízdečka. Zjistili, jak ptáci svá hnízda staví, a jaký materiál k tomu používají. Beseda byla velkým zážitkem pro všechny. 

Zapsala: Mgr. L. Parimuchová


CHLAPCI V AKCI VI.B

V hodině pracovního vyučování si chlapci vyhledali na internetu recept na přípravu štrůdlu.

Potřebné suroviny na pečení jsme si předem nakoupili a tuto dobrotu si společně upekli. Druhý den jsme si štrůdl dali jako společnou svačinku.

Vypracovala: AP Darina Filová


Krimifest IX.B

V rámci krimifestu jsme zhlédli ukázku zadržování pachatele, výcvik psů. Prohlédli jsme si vozový park Policie ČR a jejich vybavení zbraní, oblečení a dronů. Změřili jsme si rychlost běhu a dozvěděli jsme se, jak můžeme předcházet kybernetickým útokům a zneužití informací přes náš telefon.

Zpracovala: M.Ženíšková


Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje 

Dne 1.11. se žáci ze Svahové zúčastnili vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje za školní rok 2022/2023 v Lokti. Oceněni byli za školní ligu Česko vesluje, kde se v republikovém kole umístili na stupních vítězů. Ocenění žáci: David Polák, Daniel Billý, Jiří Billý, Nicolas Lázok, Michael Horváth, Žaneta Bočanová a Eliška Ščuková.

Zpracovala: Michaela Ženíšková


Beseda se strážníky MP

Dne 19.10. 2023 se I.B. zúčastnila besedy se strážníky Městské policie. Strážníci učili žáky správnému chování na přechodu, kdy zastavit, jak se rozhlížet a přecházet po pravé straně přechodu. Následně žáci vyslechli, jak se bezpečně chovat doma, pomocí výukových karet. Beseda se žákům velice líbila. Druhý den jsme si správné chování na přechodu vyzkoušeli v reálném provozu.

Zapsala: Kateřina Komárková


I.B – Poznáváme ovoce a zeleninu

Při Prvouce se učíme poznávat Ovoce a zeleninu vícero smysly- zrakem, hmatem, podle vůně i chutě. Rozeznáváme potraviny na obrázcích, při interaktivních cvičeních na tabuli, formou hraní pexesa, vyplňováním pracovních listů a potraviny i modelujeme. Seznamujeme se také s tím, jak můžeme zeleninu i ovoce zpracovávat. Nejvíce nás při učení baví rozpoznávání podle chuti, kdy máme zavázané oči šátkem. :-)

Zpracovala: Mgr. Lucie Parimuchová


Naučná stezka Jáchymovské peklo IX.B

Dne 12.10. se IX.B vydala okolím lázeňského města Jáchymova, kde vede naučná stezka připomínající život tisíců politických vězňů z blízkých pracovních táborů při uranových dolech. Naučná stezka Jáchymovské peklo měří 8,5 km a má 12 zastávek na nichž jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací.

Zpracovala: M. Ženíšková


Dne 19.9. lesní pedagogika Kyselka

Vycházka byla pod vedením odborné lektorky, která žákům podala základní informace o životě v lese. V průběhu vycházky žáci plnili úkoly a učili se novým poznatkům, prováděli zábavné činnosti, hráli pohybové hry, při kterých se naučili pozdravy lesníků a myslivců. Žáci se při vycházce seznámili prostřednictvím her, ukázek a úkolů rozeznávat dřeviny. Poznávali lesní zvěř, způsoby jejího života a vazby v lesních ekosystémech. Žákům se akce líbila, počasí se vydařilo.

Zpracovala: Darina Filová


Stmelovací pobyt - Kemp Zátiší 2023

Ve dnech 25. až 27. září 2023 proběhl již 6. ročník stmelovacího pobytu v přírodě, opět v kempu Zátiší, v obci Bernov. Cílem třídenního pobytu byla prevence sociálně patologických jevů, stmelování kolektivů žáků naší školy a environmentální výchova. Pro žáky byl vždy připraven celodenní pestrý program:

  • beseda s psovody Policie České republiky, z ukázkami vyhledávání drog a zbraní,
  • beseda s příslušníky Městské policie Karlovy Vary,
  • beseda s pracovníky Statku Suchá a ukázky zemědělských strojů,
  • tvořivá dílna, rukodělné práce, malování na kameny,
  • LAND Art - výroba přírodních obrazů z přírodních materiálů,
  • sportovní odpoledne spojené s jarmarkem a sportovními disciplínami,
  • výroba dekorativních skleniček,
  • společné opékání špekáčků, kytara a společný zpěv,
  • sportovní hry v přírodě.

Ubytovaní jsme byli v areálu kempu Zátiší, v malých dřevěných chatičkách a penzionu. Stravování bylo zajištěno v místní restauraci. Letos se pobytu zúčastnilo celkem 30 žáků školy, ze speciálních tříd 1. a 2. stupně. Organizaci a pedagogický dohled zajišťovaly učitelky Lenka Černá, Andrea Svobodová, Dana Pavlásková a učitel Jan Šula. O děti ze speciálních tříd se starali asistenti Romana Zahradníková, Ludmila Dyndová, Kateřina Komárková, Miroslava Vildumetzová, Petr Skopal, Martina Šambergerová a Dominika Klempová. Všem kolegům děkujeme za vzornou a obětavou práci.

Zpracovala: Romana Zahradníková


Nácvik první pomoci IX.B

Dne 12.10. se třída IX.B účastnila první pomoci v Záchranném kruhu. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jaké to je, dávat první pomoc spolužákovi, kterému se udělalo nevolno a jaké to je přivolat záchranku. Poté si každý vyzkoušel resuscitaci a zásady záchrany lidského života.

Zpracovala: M. Ženíšková


Schodoběh 2023

Dne 26.9. se uskutečnila jako každý rok, školní podzimní soutěž "Schodoběh". Již podruhé jsme přizvali žáky z Vančurovky, abychom poměřili svoje síly ve výběhu schodů ke střelnici. Tyto schody, ač jsou krátké, zato velmi prudké, prověří rychlost a sílu všech zúčastněných. Sláva vítězům, čest poraženým. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří úspěšně zdolali schody.

Zpracovala: Ženíšková Michaela

Lesní pedagogika

Dne 19.9. se třída IX.B zúčastnila lesní pedagogiky v lesích v okolí Kyselky. Žáci se dozvěděli rozdíly mezi lesníkem a myslivcem. Naučili se, jak chrání a ošetřují lesníci les a pořádně protáhli nohy na lesních stezkách v okolí. Lesu zdar.


Zpracovala: Moravcová Simona


ZVUKY A BARVY PŘÍRODY

Dne 12.9. 2023 se žáci VI.B účastnili projektového dne ,,Botanická zahrada Bečov" Vzdělávací aktivita v Bečovské botanické zahradě byla zaměřena nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití. K výuce byly zajištěny odpovídající badatelské pomůcky a barvy. Žáci si prohloubili a vyzkoušeli komunikaci a spolupráci ve skupině.

(Dana Těšínská TU, Darina Filová AP)


Botanická zahrada v Bečově nad Teplou

Dne 12. 9. 2023 se třída IX.B se zúčastnila výukového programu "Barvy a zvuky botanické zahrady". Dozvěděli jsme se o historii botanické zahrady a vyzkoušeli si míchání barev, za zvuků přírody. Bylo pěkné počasí a den jsme zakončili opékáním buřtů.

Zpracovala: M. Ženíšková