Žákovský parlament


DEN BEZ BATOHU

Ve středu 15. 11. 2023 proběhl v naší škole No backpack day, neboli Den bez batohů. Akci uspořádal pro své spolužáky žákovský parlament. O co se vlastně šlo? Vtip spočívá v tom, že žáci si do školy přinesou pomůcky v něčem jiném, než v aktovce, tašce nebo batohu. Žáci by měli mít zajímavé a neokoukané nápady. K vidění byl nejen nákupní košík, košík na houby, odpadkový koš, ale také papírová bedna obalená v látce a celá řada dalších originálních nápadů. Žáci v multifunkční učebně předvedli prohlídku svých "nebatohů". Žákovský parlament byl v roli porotců. Následovalo předáním cen. O originálních nápadech se nakonec můžete přesvědčit ve fotogalerii níže. Tak zase někdy příště anebo uvidíme, co žáci z žákovského parlamentu připraví příště…

Zapsala: Sandra Šmídová 


Žákovský parlament, který funguje na naší škole na druhém stupni, je zpravidla zastoupen jedním až dvěma žáky z každé třídy. Zástupci se setkávají pravidelně každých 14 dní v pondělí od 13:30 až 14:30, kde projednávají aktuální témata související s jejich každodenním životem ve škole a připravovanými školními akcemi. O své činnosti informují také své spolužáky a učitele.V následujícím školním roce jsme si s žákovským parlamentem připravili zajímavé akce jako je např.:

"Den bez batohu", příprava a realizace soutěžní hry "Člověče nezlob se pro přípravné třídy", "Valentýnská pošta",

"Ponožková výzva" – pomoc šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem a mnoho dalšího.

V rámci žákovského parlamentu se snažíme pečovat o dobré klima ve škole a v prostředí tříd.

Aktuální členové žákovského parlamentu, jsou žáci zastupující třídy VI.B, VII.B, VIII.B, IX.B.

Vedoucí pedagog žákovského parlamentu je Sandra Šmídová

Zapsala: Sandra Šmídová


Komu se nelení, tomu se v parlamentu zelení

I přesto, že většina našich schůzek probíhala nadále on-line, využili jsme tento čas k sebevzdělávání přes nejrůznější aplikace, výuková videa, vědomostní kvízy a soutěže. Ihned po návratu žáků do školy jsme začali organizovat již 7. ročník ankety "Zlatý Ámos Svahovky". Ve všech třídách byly rozdány hlasovací lísty, poté se parlamenťáci zapojili do třídění a počítání hlasů. Výherci budou slavnostně zveřejněni až na konci školního roku, a to z důvodu současných epidemiologických opatření.

A protože cílem našeho ŽP Kapky je podpořit komunikaci mezi žáky, považovali jsme za důležité připomenout spolužákům tradice, které nevymřely, ale i jiné dubnové zajímavosti. Na základě těchto informací jsme uspořádali výtvarnou soutěž s názvem "Čarodějinický úlet" . S kladným ohlasem se zapojily téměř všechny třídy a jejich výtvory byly opravdu čarokrásné. Ostatně posuďte sami:-)
Vypracovala: Mgr. Ladislava Bauková