Přijímací řízení na SŠ Závodu míru


Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Jak se přihlásit:

podat škole přihlášku od 1.2. do 20.2.2024

podat přihlášku lze jedním ze třech různých způsobů:
– elektronicky v systémuDiPSy DOPORUČUJEME
– podáním vytištěného formuláře ze systému DIPSY (tzv. výpis)
– podáním listinného formuláře (tzv. tiskopis).

k přihlášce doložit potřebné přílohy, především potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný obor lékařským posudkem


Přijímací řízení bude probíhat dle nových předpisů a pravidel. Věnujte proto mimořádnou pozornost informacím dostupným na následujících webových stránkách, kde najdete též všechny potřebné formuláře a také přístup do systému DiPSy, ve kterém bude přijímací řízení nově probíhat (systém bude pro uchazeče otevřen od 1.2.2024)

https://www.prihlaskynastredni.cz
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace o přijímacím řízení též podává paní zástupkyně ředitelky:
Herta Kořánová, DiS., telefon: 776 886 216, h.koranova@specskoly.eu

Kritéria hodnocení a počty přijímaných dle oborů

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
Uchazeči budou hodnoceni takto:

dle vysvědčení z předchozího vzdělávání

69-54-E/01 Provozní služby
Uchazeči budou hodnoceni takto:

dle vysvědčení z předchozího vzdělávání