Příspěvky rodičů


16. 6. 2024

Vážená paní zástupkyně,

v minulém týdnu se uskutečnil turistický kurz sedmých ročníků a já bych chtěla, alespoň takto, poděkovat za jeho uskutečnění.

Myslím, že dětem přinesl mnoho hezkých zážitků, odboural v nich různé strachy a nejistoty, naučil je něco nového. Také věřím, že děti měly možnost se trochu lépe poznat a to i z jiných stránek a v jiných situacích, než je tomu ve škole.

Vážíme si toho, že kurz byl pro děti zdarma a rozhodně to nebereme jako samozřejmost. Děkujeme.

Určitě mé poděkovaní předáte také těm, kteří se o děti po celou dobu starali. Velmi děkuji.

S přáním hezkých dní a poklidného závěru školního roku

Jana Lieblová


 • 28. 4. 2019

Vážená paní ředitelko,
jsem matkou žákyně Karolíny Hlavanové ze III. A, která plní školní docházku ve Vaší škole. Třídní učitelka paní Dagmar Pirstitzová a asistentka pedagoga paní Daniela Bouzová mají krásný lidský přístup, který se v dnešní době vytrácí. Žádného žáka neupřednostňují a snaží se žáka a rodiče motivovat k lepším výsledkům. Šetří čas rodičům i dětem, například vytvořením výukových pomůcek k ČJ vyjmenovaná slova. Vyrobit každému žákovi pomůcku, to je nejvíc!!! Obdivuji, vážím si a děkuji, protože mám ještě jednu dceru, která navštěvovala jinou ZŠ a takový přístup k žákům nebyl. Přesto studuje na VŠ. Špatné výsledky žáka nejsou pouze ve výuce, ale příprava rodičů s dítětem je nutná!!! I já občas bojuji, ale zatím vítězím a když potkáte super vyučující, tak je to pohoda. Takže děkuji, chválím a uděluji velikou jedničku. Jste fakt borci i v družině, děkuji Vám všem pod školní střechou.
Přeji krásné, klidné dny ve Vaší škole a víc takových vyučujících a hlavně spolupracujících rodičů.
S pozdravem Hlavanová


 • 27. 11. 2018

Vážená paní ředitelko,
chtěla bych Vám poděkovat za umožnění účasti na včerejším školení pro rodiče o kyberšikaně a obecně o nástrahách internetu ve vztahu k dětem. Přednáška byla i přes svůj celkem vzato smutný obsah velmi poutavá a zcela jistě ji nikdo z účastníků nemůže považovat za ztracený čas. Naopak já osobně bych ji doporučila každému člověku, bez ohledu na to, jestli je aktuálně rodičem potenciálně rizikového dítěte. Byla jsem některými informacemi doslova šokována a netušila, v jakém množství a jak snadno se mohou některé přinejmenším nežádoucí věci stát. Přednášející byl kriminalista, tak pochopitelně hovořil o problematice velmi zasvěceně.
Rozhodně hodlám z obsahu přednášky vyvodit nějaká opatření pro chování nejen své, ale i celé rodiny na internetu, byť se mě osobně značná část možných rizik až tak netýká, neboť zejm. neholduji sociálním sítím ani youtube. Ale časy se mění a prevence je, jak známo, základ. ;-)
Ještě jednou Vám tedy velmi děkuji a zůstávám s pozdravem.
Mgr. Hana Regnerová


 • 02. 07. 2012

Vážená paní ředitelko. Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní učitelce z PTA - Radmile Hrickové. Naše dcera Terezka byla po celý tento školní rok ve třídě velmi spokojená, hodně se naučila. Paní učitelka děti velmi dobře připravila na vstup do 1.třídy. Poradila vždy i nám rodičům, co se děti mají ještě naučit a co zlepšit a procvičovat. Dcera Terezka byla také spokojená v hodinách angličtiny s paní učitelkou M. Vernarčíkovou, které patří také naše poděkování. Byla také velmi spokojená ve školní družině,kde paní vychovatelka L. Hrdličková a ostatní paní vychovatelky vymýšlejí pro děti pěkné výlety a jinou zájmovou činnost.

Terezka si užila také pěkných vystoupení, společných zajímavých výletů, tancování při společném pohybu s hudbou. Chceme také ocenit vaše školní webové stránky, které jsou velmi zajímavé, pěkné a vypovídají o všech pestrých a zajímavých školních a mimoškolních akcích všech vašich tříd.

Děkujeme a přejeme pěkné a zasloužené prázdniny vám i celému kolektivu vašich pedagogů. Spokojení rodiče. Bačovi M. a D.


 • 07. 06. 2012

Dobrý den,

musím napsat velké poděkování za užitečný projekt vaší školy k předškolním dětem.

Z inzerátu uveřejněného v radničních listech jsme se dozvěděli, že se na vaší škole otevírá přípravný kurz pro předškolní děti. Využili jsme této nabídky a svého syna přihlásili do kurzu. Navštěvuje třídu pod vedením paní učitelky Kroupové. Na synovi je vidět velké zlepšení v psaní. Též v chování, kdy své úkoly vykonává odpovědně a v klidu. Je vidět, že syn je veden zkušeným pedagogem. Při komunikaci s paní učitelkou jsme se dozvěděli i jeho nedostatky, na které jsme se mohli zaměřit. Po každé návštěvě dostávají žáčci domácí úkoly na procvičování, uvolňování ruky. Podle těchto cvičení je vidět zlepšení jejich jemné motoriky.

Věřím, že po takovéto kurzu půjde můj syn velice dobře připraven na 1. třídu.

Proto hodnotím kurz přípravy velice kladně. Poděkování patří nejen škole, ale i paní učitelce, která vede přípravný kurz. Vůbec by neškodilo, kdyby přípravným kurzem prošli všechny děti před 1. třídou. V dnešní uspěchané době by děti byly lépe připraveny na 1.třídu a získaly by základní návyky pro třídu.

Pochvala patří též vaší webové prezentaci. Přehledná, líbivá, užitečná.

S pozdravem Rutterle Richard, Karlovy Vary


 • 1. 10. 2009

Dobrý den paní učitelko.tak nám končí prázdniny a Denisek se rozhodl napsat Vám pár řádků, samozřejmě s mojí pomocí. Moc se těší do první třídy, bude z něj už opravdový školák. Velmi často o Vás ale mluví jako o paní učitelce, kterou má moc rád a je škoda, že s ním nejste dál (pro mě by to ale bylo dost náročné). Měl rád vaši malou školičku a stýská se mu i po dětech, které tam poznal. Také se naučil a nezapomněl jak se chovat k dětem, které jsou jakkoliv odlišní od něj a neměli tolik štěstí, tak jak on sám říká. My jako rodiče jsme na Vás hrdí, že jste dokázala s naším Deniskem odvést tak skvělou práci a pokrok, také Vám za to chceme poděkovat. Byla jste opravdu učitelkou na tom správném místě a Denisek snad bude mít štěstí i v nové školičce na tak skvělou paní učitelku. Prázdniny jsme prožili bez úrazů a újmy na zdraví, chodili jsme plavat, bruslit a také jsme byli na dovolené, kde jsme spali v chatkách.pro děti nová a velmi příjemná zkušenost (pro maminku muka). S bráškou Filípkem si užili krásné dva měsíce a už se chystají na povinnosti. Ještě jednou za vše děkujeme a budeme moc rádi, když se nám ozvete a třeba vyrazíme na nějaký extra výlet. Hodně štěstí a úspěchu s novými žáčky a nezapomeňte na Deniska Sojku.

Dobrý den paní ředitelko, moc se omlouvám za tak pozdní odpověď, ale nebyla jsem zde na stránkách delší dobu. Samozřejmě, že můžete použít náš dopis na vaše webové stránky a my budeme jen rádi, že se o tom, jaká vaše školička je a že se nám po ni stýská dozví více lidí a potencionálních zájemců. My jsme šli z vaší školy velmi dobře připraveni na první třídu a to dokonce tak, že už ho první třída nudí. Přejeme vaší škole jen to nejlepší a jsme rádi, že vedete dnešní generaci k tomu, jak se chovat k dětem, které jsou trochu jiné než ty zdravé a tak, že chovat se k sobě hezky je lidské. Mnoho lidí na to v dnešní době zapomíná. Poděkovaní samozřejmě patří i všem učitelkám a vychovatelkám.ale nejvíce nám přirostly k srdci samozřejmě paní učitelka Hricková a paní vychovatelka Šťovíčková.

Ještě jednou děkujeme a posíláme pozdrav všem

Sojkovi


 • 24. 6. 2009

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou velmi poděkovat učitelkám: Hronové, Hrickové, Pirstitzové a Matějíčkové za vzornou spolupráci s Městskou knihovnou Karlovy Vary. Pravidelně každý měsíc chodí do dětského oddělení na besedy. Mají moc hezký přístup k dětem. Díky besedám si děti nacházejí cestu ke knížkám a naučí se chodit do knihovny. Myslím, že děti jsou tu spokojené a daří se nám společně se vzdělávat i si hrát.

Těším se na spolupráci v dalším školním roce

Bc. Ludmila Křivancová, vedoucí dětského oddělení Městské knihovny


 • 7. 5. 2009

Poděkování Základní škole ve Staré Roli, Vančurova ul. 83.

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za pořádání KURZU PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY, který vaše škola a SPC pořádá už mnoho let. Odezva na tuto skvělou a zdařilou akci je velmi dobrá. Kurz je rodiči vyhledáván, naše děti do něho chodí pravidelně a velmi rády. Tento kurz je čtyřměsíční, bezplatný, trvá vždy od března do konce června, vždy
v pondělí odpoledne.
Děti se zde cíleně připravují na školu, protože pak v září je čeká vstup do 1. třídy.
A čemu se zde věnují? Rozumové výchově, rozvoji grafomotoriky, uvolňování ruky a nácvik správného držení psacího náčiní. Děti se zde učí také přizpůsobit se režimu vyučovací hodiny, aby uměly udržet pozornost po určitou dobu. Také dostávají svoje první domácí úkoly, které píší do sešitu. To je jen část z náplně tohoto kurzu, který tak, jako v jiných letech vede zkušená, paní učitelka Mgr. Libuše Kroupová. Dokáže vždy nám rodičům poradit, čemu se věnovat, co docvičovat.
Vloni chodila do tohoto kurzu moje starší dcera, byla velmi spokojená a mnoho se zde naučila a vstup do 1. třídy byl pro ni snazší. Letos navštěvuje přípravný kurz mladší dcera
a opět je nadšená, spokojená a vždy se velmi těší na pondělní odpoledne. Vím proto z vlastní zkušenosti, že děti zde prožívají pocit úspěchu a uspokojení z vlastní činnosti. Na konci dostávají slovní hodnocení a na památku také fotografie a pamětní listy své první školičky.
Všem rodičům budoucích předškoláků doporučuji, aby je příští rok do tohoto kurzu určitě zapsali. Zápis je vždy oznámen v lednu v Radničních listech.

Maminky Kleinová, Libá, Vastlová
a ostatní, spokojení rodiče letošního
předškolního kurzu


 • -

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou upřímně poděkovali a poblahopřáli k výběru Vašich pedagogů. Je málo škol, které se mohou chlubit takovou obětavostí a vstřícností svých učitelů, jako ta Vaše. Jsme moc rádi, že naše dcera Nicola může Vaší školu absolvovat a Vám děkujeme, že jste jí umožnila jednu třídu s právě takovou obětavou a chápající paní učitelkou navštěvovat. Je to paní učitelka Mgr. Libuše Kroupová a my bychom jí Vaším prostřednictvím chtěli vyjádřit veliké poděkování.
Naše dcera navštěvuje tuto třídu už třetím rokem, za což jsme vděčni právě Vám. Do této třídy a mezi kamarády v ní se začlenila velice rychle a dobře. A to hlavně díky přístupu paní učitelky. Je opravdu obětavá, chápavá a akce, které pro děti a rodiče tento školní rok připravila, byly neuvěřitelným zážitkem a poučením jak pro děti, tak i pro nás dospělé. Svým projektem "Pracujeme spolu", některým z nás otevřela oči, jak je důležité pro děti trávit čas se svými rodiči, věnovat se jim a hlavně ukázala jak jsou tyto děti, za každou takovou společně strávenou chvilku, šťastné. Je to od ní opravdu veliká oběť, že i svůj volný čas věnuje našim dětem. Oceňujeme i zvolený přístup paní učitelky k výuce. Učí je samostatnosti, dodává jim sebevědomí pro lepší výkony a to je právě to, co potřebují. Proto jí skládáme veliký dík.
Nicolka je v této třídě opravdu velice spokojená. Má zde kamarády, kteří jí pro její handicap v normálním životě chybí. Domů si ze školy odnáší každý den obrovské zážitky a poznání, o které se s námi pokaždé dělí. Můžeme otevřeně říci, že i my i naše dcera jsme ve Vaší škole a hlavně ve třídě paní učitelky Kroupové nad míru spokojeni a věříme, že tuto třídu i s touto její oblíbenou paní učitelkou bude moci navštěvovat i v budoucnu.
Držíme Vám palce, aby Vaše škola byla nadále pod Vaším vedením stále tou nejlepší volbou školy pro nás rodiče i pro naše děti jako doposud, a zároveň Vám přejeme hodně takových učitelů jako je paní učitelka Mgr. Libuše Kroupová.

S pozdravem manželé Johnovi


 • -

Jsem maminka Libora Buchara, který navštěvuje třídu paní učitelky
Mgr. Libuši Kroupové. Touto cestou bych chtěla paní učitelce poděkovat za
to,že Liborek může tuto třídu navštěvovat.Liborek chodí do školy s úsměvem a to
je pro nás důkaz toho,že je o něj dobře postaráno. Poděkování patří i panu asistentovi
Miroslavu Brunátovi za jeho velkou trpělivost. Vždy se těšíme na hodnocení
a hlavně vysvědčení, které paní učitelka píše vlastní rukou. Vaší školu
bude Liborek navštěvovat ještě dva roky a my věříme tomu, že k Vám bude
chodit se stejným nadšením jako doposud. Ještě jednou velký dík za vaši školu
a hlavně za skvělou třídu paní učitelky Libušky.

Maminka Pavlína Bucharová.


 • -

Dobry den. Chtela bych se zeptat, jestli mate jeste jine stranky, galerie. Moje dcera, chodila do predskolni, tak bychom se radi podivali jeste na jine fotky. Jinak jsem moc spokojena s vasimi strankami. Dekuji s pozdravem a pranim hezkeho dne J:Janouchova

Bohužel se mně nepovedlo odpovědět na email. Proto odpovídám tady: Webové stránky se postupně rozrůstají od loňského roku. Letos, po spojení se školou ve Svahové ulici, jsme přidali stánky i o této škole. Fotografie dáváme postupně vždy k aktuálním článkům. Jiné než ty, které jsou v jednotlivých fotogaleriích, nemám k dispozici. Ing. Matějíček


 • 02.04.2008

Dobrý den, velice se mi líbily vaše stránky. Je velice vidět, že se tam moc změnilo - mám na mysli učitelsky sbor atd. Je to už 14 let co jsem vyšla školu.

S pozdravem H. Klauzová


 • 30.03.2008

Jsme rádi, že navštěvujeme spc Sokolov, protože se tam Nikolce líbí a chodí tam ráda. Keramika v běžecké ulici se nám líbila a jsem ráda že jsme tam byly, protože Nika ráda modeluje a moc jí to bavilo a mě taky. Tento kroužek navštěvujeme i nadále a je to super, všem moc děkujeme. Webové stránky jsou pěkné.

Nikol Bukociová s mamkou


 • -

V sobotu 14.4.2007 měli žáci z PTA a jejich rodiče krásný zážitek. Paní učitelka Radmila Hricková zorganizovala pod záštitou Klubu českých turistů výlet za krásami přilehlých lázeňských lesů. Na startu jsme obdrželi mapku a textové instrukce a vyrazili jsme na 10 km pochod. Díky osobní angažovanosti pana asistenta Míry Brunáta byl výlet umožněn i Honzíkovi Pakostovi. Ten by se vzhledem k svému fyzickému handicapu bez silných paží jak Míry, tak jednoho z tatínků, pana Radka Gregora neobešel. Oběma mužům patří tímto velká poklona a dík!
Nejmladší člen výpravy, 4letý Mikulášek Kemr /bratr naší žačky/, zaslouží také uznání, neboť dlouhou trasu si ještě ztěžoval náročnými výkony. Pokořil totiž každou skálu a skalku, kolem které jsme prošli. Páni kluci Daneček Pozazil a Patrik Klán se projevili jako znalci brouků a neúnavní sběrači šišek a v průběhu cesty ještě trénovali hod na cíl. Slečny Jituška Gregorová, Natálka Ševčíková a Karolínka Kemrová se moudře nadbytečně nevyčerpávaly a tak na nich v cíly nebyla znát téměř žádná únava, působily až neuvěřitelně čerstvě. To se nedalo říct o nás dospělých. Cesta totiž byla místy opravdu dost náročná a vyčerpávající. Zvlášť úseky prudkého stoupání těžko přístupným terénem. Ale vzájemná podpora a humor dělaly zázraky. V cíli cesty nám byl odměnou nejen pocit z úžasně strávené soboty, ale i diplomy a domácí preclíky od pořadatelů. Přínosem bezpochyby bylo i to, že jsme mohli sledovat své děti ve školním kolektivu a přesvědčili se, že se v něm cítí dobře a uvolněně.
Poděkování patří jak paní učitelce Hrickové, tak rodičům, za absolvování této akce, ještě jednou panu asistentovi Brunátovi a dětem za vytrvalost, výdrž a pěkné chování.
Všichni se moc těšíme na další společné setkání.

Paní vychovatelka a rodič v jedné osobě Jana Šťovíčková


 • -

Příspěvek od maminky Dominika Zahradníka
Dne 3. května 2007 se náš syn Dominik Zahradník, společně se svými spolužáky ze třídy, vedené třídní učitelkou Mgr. Kroupovou, zúčastnil školního výletu do Prahy. Akci pro děti ve spolupráci se školou zorganizovali a také sponzorovali rodiče Nikolky Johnové. Děti na výstavišti v Praze navštívily pro ně velice atraktivní Podmořský svět a Planetárium. Dominikovi a samozřejmě i ostatním dětem se výlet moc líbil. Zajímavý program v nich zanechal plno pěkných zážitků. Protože některé děti by jistě neměli možnost se jinak této akce zúčastnit, děkuji tedy touto cestou manželům Johnovým. Znovu mě potěšilo, že dobře funguje spolupráce mezi školou a rodiči. Jsem moc ráda, že je náš Dominik právě ve třídě, kterou vede paní učitelka L. Kroupová. Doufám, že i do budoucna bude náš syn ve stejném kolektivu, neboť mu to velmi prospívá. Spolupráce s třídní učitelkou L. Kroupovou je výborná a syn se na každou podobnou akci pro děti moc těší.

Zahradníková


 • -

Ahoj ČASOPEJSKU,
v sobotu 17. března jsme s naší paní učitelkou a rodiči navštívili hvězdárnu na Hůrkách v Karlových Varech. Byl to pro mě obrovský zážitek. A ne jenom pro mě! I mamka s taťkou byli velice nadšení. Říkali, že i pro ně to bylo nezapomenutelné a že si doplnili své mezery ve vzdělání.
Pořad, který nám paní učitelka Libuše Kroupová zajistila, se jmenoval "Žárovkou na měsíc". Pořadem nás prováděl pan vypravěč – pracovník hvězdárny, který hrál pana učitele. Prostřednictvím nejrůznějších předmětů nás provázel na dobrodružné cestě po Měsíci. Pomocí jeho kamarádky žárovky jsme mohli pozorovat Měsíční krátery, proč Měsíc svítí a jak je to vlastně s tím, že někdy je Měsíc celý a jindy je ho jenom polovina. V rámci programu jsme měli možnost shlédnout i tři pohádky. První byla o Machu a Šebestové, kteří porušovali fyzikální zákony. Druhá se jmenovala Xaverius a Měsíc. Právě touto pohádkou nám bylo vysvětleno, že Měsíc se nachází v několika fázích. První fázi se říká úplněk. V druhé fázi pak Měsíc přechází do tvaru písmene "C", to znamená, že "C"ouvá (ubývá), až není vůbec vidět. Tím se dostává do třetí fáze a ta se nazývá "NOV". V poslední čtvrté fázi opět začne přibývat a je ve tvaru písmene "D", to znamená, že "D"orůstá. A tak se to stále opakuje. Když přišlo rozloučení byli jsme všichni moc smutní, že už musíme domů, ale pan vypravěč nám pustil pohádku Kráva na Měsíci. To bylo pro nás největší pobavení. Celý sál i včetně paní učitelky a rodičů se popadal smíchy za břicho.
Moc mě mrzelo, že už je konec. Pan průvodce nám ještě chtěl udělat radost, tak nám umožnil podívat se na dalekohledem na oblohu. My jsme si jen trochu posteskli, že je ošklivé počasí. Pršelo a nemohli jsme vidět Měsíc a ani hvězdy.
Bylo to moc krásné a já se těším, že si to zase někdy zopakujeme.

Nicolka Johnová - žákyně 3.A


 • -

Dozvěděla jsem se, že vaše škola, kam chodí můj syn Jiří Mládek má webové stránky. Jelikož nemám možnost si prezentaci školy doma prohlédnout, pozvala mě paní učitelka Matějíčková do počítačové třídy, kde vyučuje předmět: Informatika a její technologie. Můj syn zrovna pracoval u PC a webové stránky vaší školy mi mohl ukázat. Jsou pěkné a přínosné pro všechny, kteří se zajímají o možnosti vzdělávání. Osobně vím, že škola pořádá mnoho zajímavých akcí, které rozšiřují našim dětem všeobecný rozhled a chuť vzdělávat se různými metodami. Díky webovým stránkám mají rodiče i široká veřejnost možnost sledovat veškeré školní dění. Bylo příjemné být se synem při výuce a sledovat, jak umí obsluhovat počítač nejen k získávání informací.

paní M. Mládková - maminka žáka 6. ročníku


 • -

Na třídních schůzkách jsem byla informovaná o možnosti shlédnutí vašich webových stránek. Využila jsem příležitosti pozvání do výuky mého syna Járy Topola. V době výuky práce na počítači mi ukázal vaše webové stránky, které se mi líbí. Děkuji paní učitelce Haně Matějíčkové, že jí moje přítomnost v době vyučování nevadila. Naopak mě vřele přijala a bylo vidět, že jsem vítaná. Přeji hodně úspěchů všem školákům a školnímu časopisu mnoho čtenářů.

paní Topolová - maminka žáka 7. ročníku


 • -

Vaše internetové stránky nás velmi zaujaly, a proto bychom rádi přispěli i my svými názory a pocity k jejich rozšíření.

Už druhým rokem navštěvuje naše dcera Nicolka Johnová třídu paní učitelky Kroupové a je velice spokojená a vyrovnaná. Paní učitelku nadevše zbožňuje. Do školy se těší a je zde velmi šťastná. Ve třídě má i kamarády, s kterými si rozumí a které má moc ráda. Vzhledem k jejímu handicapu nemá pochopení u dětí stejného věku, ale spíše nachází porozumění u mladších kamarádů. Právě to jí umožňuje třída paní učitelky Libuše Kroupové. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat, jak paní učitelce za její vstřícnost a velice kladný přístup k dětem i rodičům, tak v neposlední řadě i paní ředitelce Janě Mülerové, že nám vyšla vstříc a umožnila Nicolce tuto třídu navštěvovat.

Dlouho jsme hledali školu, která by nás a hlavně Nicolku vysvobodila z trápení, které jsme prožívali tím, že odmítala chodit do školy. Nedokázala počítat, číst a psát. Dnes je u ní vidět veliký pokrok a veškeré trápení pominulo. Našli jsme nejen školu, ale v ní skvělé vedení a dvě výborné paní učitelky, které Nicolce daly to, co potřebovala. Chápaly její situaci a měly pochopení k jejímu problému. Té první, které bychom chtěli poděkovat, je paní učitelka Eva Elicharová, ke které Nicolka chodila dva roky. Tou druhou je současná paní učitelka Libuše Kroupová.

Moc děkujeme a přejeme vaší škole hodně takových učitelů. Johnovi


 • -

Konečně jsme si také našli chvilku, abychom navštívili internetové stránky s prezentací školy, kterou už čtvrtým rokem navštěvuje náš syn Dominik. Je příjemné, že se rodiče mohou i touto cestou dovědět spoustu informací o dění ve škole, pořádaných akcích a případně se zčásti podílet na chodu školy nebo svými připomínkami a náměty přispět ke zlepšení provozu školy.

Náš syn Dominik navštěvuje třídu paní učitelky Mgr. Libuše Kroupové, kde se mu moc líbí, do školy chodí rád a našel zde i kamarády, se kterými si rozumí, přestože byl dříve bázlivý, velmi uzavřený a žádnou společnost sám nevyhledával. Po všech předchozích problémech s Dominikovo zařazením do školského zařízení jsme moc rádi, že navštěvuje právě Vaši školu, kde je žákům poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými vývojové úrovni každého žáka, umožněná sníženým počtem žáků ve třídě a kde výuka probíhá v atmosféře přátelství a tolerance k hodnotám každého dítěte. Dnes je zřejmé, že za pomoci pedagogického sboru Dominik úspěšně zdolává veškeré překážky, které mu život připravil a sami pozorujeme, jaké dělá pokroky.

Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat celému vedení školy, předně pak paní učitelce Mgr. Matějíčkové, která Dominikovi v první třídě pomohla překonat strach ze školy a pomohla nám jej zapojit do kolektivu dětí a samozřejmě třídní učitelce Mgr. Kroupové, která se dětem věnuje opravdu s velkou péčí, ke vzdělávání dětí přistupuje velmi profesionálně, zodpovědně a dovede u dětí citlivě vyzdvihnout jak jejich nedostatky, tak i jejich přednosti, což se pozitivně odráží na jejich sebevědomí. Velmi si ceníme spolupráce s paní učitelkou Kroupovou, respektujeme její návody a rady ke zlepšení vzdělávání našeho synka, které je trochu obtížnější.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Zahradníkovi