Spolupráce SPC

Spolupracujeme se školskými pracovišti

 • Mateřské školy – integrace
 • Základní školy – integrace
 • Základní školy a třídy zřízené dle § 16, odst. 9
 • Školy speciální
 • Střední školy

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a odborníky

 • Denní stacionář Mateřídouška Chodov a SPMP Chodov
  Školní 737 , Chodov, 357 35, tel. 352 665 992, www.stacionar@uspchodov.cz
  Spolupracujeme s tímto denním zařízením orientovaném na děti s mentálním handicapem a děti s kombinovaným postižením, velmi kvalitní zařízení , orientované na rozvoj individuality, další vzdělávání – rozvoj starších mentálně handicapovaných.
 • KONTAKT bB
  PLAVÁNÍ pro děti s handicapem
  KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
  Kontakt : Štěpánka Řehořková – 603 116 050
 • HIPOTERAPIE
  Hipoterapií se rozumí léčebný kontakt koně a člověka za asistence vyškoleného fyzioterapeuta
  Bambini o.s., sdružení pro hipoterapii, Závodu míru 62, K.Vary, 360 17
  Tel. 776 007 657, 605 560 938 Alena Wendlerová, Dana Bílá 353 220 990,
  Hypocentrum PÁ-JA , Kolmá 29, Karlovy Vary, 360 01
  Stanovice – Hana Uhlířová, Šafrová tel. 777 674 017, 353 972 393
  Hipoterapii jako součást rehabilitační péče předepisuje většinou neurolog, ortoped nebo internista, který musí pacienta v průběhu léčby pravidelně kontrolovat. Hipoterapeutickou léčbu provádí vyškolený fyzioterapeut, přičemž klient je při ovládání koně pasivní a koně vede hipolog. Jde vlastně o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně. Kůň, jehož hřbet je zdrojem třídimenzionálních pohybových podnětů, stimuluje jezdce. Zvíře napodobuje chůzový mechanismus člověka, jehož končetiny jsou odlehčené, a společný pohyb vede k uvolňování ztuhlých svalů. Senzomotorické impulsy se přenášejí i na páteř, která se zapojením mezižeberních a zádových svalů napřimuje. Kromě rovnání páteře tak dochází i k prohlubování dechu. Hipoterapie zlepšuje chůzi, oslabuje svalové napětí, pomáhá rozvoji dosud nezvládnutých pohybů, koordinaci pohybu, zesílení a sjednocení senzomotoriky, zlepšení rovnováhy, znovunabytí řeči, zvyšování sebedůvěry i zlepšování adaptace jednotlivců.
 • CANISTERAPIE
  Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka.
  Jana Ivanová – www.pomocne tlapky.cz/canisterapie/Ivanova-barka
 • Denní centrum Žirafa Nové Sedlo
  Denní centrum zaměřené na děti s kombinovaným handicapem a na děti s poruchami autistického spektra.
 • REPO
  Výrobce rehabilitačních kočárků, židlí a příslušenství.
  REPO, s.r.o.,tř.Rudé armády 7, Rousínov , 683 01
  Tel. 517 371 657, 517 371 548
  www.repo-rousinov.cz