GDPR

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů od 1.5.2021:
Kontakt na pověřence:
Martin Rais, email: gdpr@kr-karlovarsky.cz, tel: 354222193
Úkoly pověřence:

  • sleduje soulad vnitřní praxe organizace s právní úpravou ochrany osobních údajů
  • spolupracuje s dozorovým úřadem
  • zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace
  • poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.