Novinky


ÚNOR 2024


Nehodou to začíná (ÚNOR)

Přednáška, kterou jsme měli možnost zažít využívala prvky, které studenty vtáhly do dění a aktivně je zapojovaly do diskuse. Již samotný název projektu naznačuje, že nehoda není pouhým koncem, ale spíše začátkem řady událostí, které mohou následovat.

Problémové oblasti, které byly v rámci programu zmiňovány, zahrnovaly rozptýlení pozornosti mobilním telefonem, nedodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů a nepoužívání bezpečnostních pásů. Dále bylo zdůrazňováno nebezpečí spojené s užíváním návykových látek ve spojitosti s řízením. Jedním z nejdůležitějších prvků přednášky byla simulace poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Účast na programu "Nehodou to začíná" nám poskytla mnoho užitečných informací a otevřela oči k problematice silniční bezpečnosti.

Za střední školu zpracovala

Lenka Zemanová


LEDEN 2024


Den otevřených dveří - Závodu míru 339/144 - Stará Role (leden)


Vánoční atmosféra v provozních službách (leden)

V období vánočním se žáci provozních služeb naší školy s nadšením věnovali přípravě prodejní výstavy prací žáků. Každá třída dostala příležitost přispět svými originálními výrobky, což bylo skvělou příležitostí pro všechny projevit svou kreativitu a zručnost. Nejvíce radosti však vyvolalo pečení vánočního pečiva a příprava dalších lahodných dobrot, které se staly velkou atrakcí výstavy. Žáci provozních služeb s láskou a péčí vytvořili širokou škálu pečiva a sladkostí, které si návštěvníci mohli zakoupit.

Tato akce nejenže podpořila spolupráci a kreativitu mezi žáky, ale také přinesla radost a vánoční atmosféru do celé školy. Již se těšíme na další podobné akce v nadcházejícím roce.

Žáci provozních služeb si také poslední den výuky zpříjemnili posezením u vánočního stromku. Tento moment plný pohody a radosti představoval krásný závěr školního období před vánočními svátky. Poté se všichni rozešli do tepla domovů, aby strávili svátky v kruhu svých blízkých.

Za provozní služby zpracovala

Lenka Zemanová


PrŠ A a první polovina školního roku 2023/2024 (leden)

Přinášíme krátké ohlédnutí za činnostmi v naší třídě za poslední 4 měsíce. Na začátku školního roku jsme využívali krásného počasí a navštěvovali naší oblíbenou náplavku u Ohře. Intenzivně jsme se také připravovali na závěrečné zkoušky a zdokonalovali se ve vaření známých, ale i nových jídel. Ve výuce jsme využívali zajímavé pomůcky, s kterými je učení vždy zábavnější. Stihli jsme také návštěvu hasičské stanice. Konec roku jsme si udělali příjemnou vánoční besídku, kde nechybělo cukroví a dárečky.

Za střední školu zpracovala

Ernestová Agnes


Střední škola v měsíci listopadu

Tento měsíc jsme započali návštěvou Veletrhu pracovních příležitostí v hotelu Thermal, na jehož organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Karlovarský kraj. Společně jsme se zúčastnili několika workshopů zaměřených na rozvíjení klíčových kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění. Od vystavujících zaměstnavatelů se pak žáci dozvěděli, o jaké profese mají zájem a jaké vzdělání a dovednosti od svých zaměstnanců požadují.

Druhým zážitkem tohoto měsíce byla účast na festivalu Krimifest v Březové, kde se žáci zúčastnili přednášek a besed. Měli také možnost vyzkoušet si posezení v zásahovém vozidle a přítomní odborníci zodpověděli všechny jejich zvídavé dotazy.

Za střední školu zpracovala

Lenka Zemanová


Barevný Listopad

Vítr přišel s listopadem,

všechno listí padá na zem.

Milé děti, těšte se,

on nám zimu přinese.

V tomto měsíci jsme se vypravili za zvířátky. Procházeli se podzimní přírodou a pozorovali barevnou krásu na stromech. Tvořili jsme podzimní dekorace. Postupně se připravujeme na blížící se advent a vyrábíme andělíčky na výstavu do Krajské knihovny.

za ŠD Eva Stacho


Svatý Martin

Svatý Martin přijel k nám, toho pána dobře znám. Jede na svém bílém koni, vločka vločku někdy honí. Někdy ale v blátě jede, s počasím on málo svede. My se ale nemračíme, rohlíčky dnes posvačíme.

Kdo byl svatý Martin?

Martin z Tours dnes patří mezi nejznámější a nejoblíbenější světce, které si věřící (ale často i nevěřící) lidé každoročně připomínají. Díky svým skutkům se stal jedním z prvních "nemučedníků", které církev prohlásila za svaté. Jako světce ho pak lidé oslavují již od dob raného křesťanství, přičemž v jednotlivých evropských státech se oslavy zachovaly v mnoha různých podobách. Dnes je sv. Martin patronem všech kněžích, mužů ve zbrani a lidí, kteří prošli válkou či bitvami. Svátek sv. Martina, který si mnozí spojují s příchodem prvních sněhových vloček, další pak nedají dopustit na svatomartinské hody včetně dobrého vína, pečené husy a sladkých koláčů.

U nás jsme Svatého Martina přivítali tvořením a vyrobili jsme si krásného bílého koníčka. I když vločky se svátkem sv. Martina nepřišly, nám to nevadilo a tvořeníčko jsme si pěkně všichni užili.

Za školní družinu II. oddělení Zdeňka Jandlová, vychovatelka


Globální vzdělávání na střední škole

Žáci střední školy se v říjnu zapojili do projektu: Týdny globálního vzdělávání. Dne 24.10 proběhla online konference na téma: Jsme na stejné lodi, proč to nevidíme? Žáci během této konference vyslechli přednášky několika odborníků, kteří nám nastínili, jak vnímat celosvětovou problematiku a jak si všímat pozitivních změn nejen ve světě, ale i svém okolí. Žáci se v průběhu také zapojovali do hlasování a měli možnost v živém přenosu klást přednášejícím otázky k daným tématům. Této konferenci předcházelo několik přípravných lekcí, které se žáky připravovali jejich učitelé ve třídách. Žáci si zakreslovali myšlenkové mapy, kdy přemýšleli nad tím, jak sami vnímají klimatické změny a jak nás ovlivňují informace z médií a pracovali s otázkou: Klimatická změna nebo příležitost? Téma: Na příbězích záleží, žákům zase přiblížilo život v Africe očima člověka, který se tam narodil. A zamysleli se také nad tím, jak Afriku vnímají sami.

Za střední školu zpracovala

Lenka ZemanováMěsíc říjen už je tady,

míchá barvy dohromady.

Přebarvuje stromům listy,

zelenou nechá už jen místy.

Červená a žlutá s hnědou

v té podzimní módě vedou.

Říjen ve školní družině – celodružinová akce

Léto nám skončilo, pokračuje svou pouť o dům dál, přichází sice chladnější, ale se svými krásnými barvami přírody podzim. Nicméně nám to nevadí. Na školní zahradě jsme si připravili vědomostní a postřehovou soutěž. Úkoly byly různorodé, od hledání posledních rozkvetlých květin, přes zapamatování si "ztracených" obrázků, slovně-obrázkových rébusů až ke tvoření domečku pro broučky a mravenečky z mechu, kůry a větviček. V závěru soutěže byli všichni odměněni sladkostí za zdolání všech 9 stanovišť.

Za školní družinu Zdeňka Jandlová, vychovatelka II. oddělení


Výstava středních škol Karlovarského kraje

Ve dnech 5. a 12. října se naše škola zúčastnila Výstavy středních škol Karlovarského kraje. Tato akce má uchazečům o studium představit nabídku oborů a novinky, se kterými se budou moci setkávat ve výuce ve své zvolené střední škole. Naši školu reprezentovali čtyři žáci provozních služeb, kteří se starali o to, aby návštěvníci výstavy získali hlubší vhled do toho, co naše škola nabízí. Naši zástupci měli na výstavě připravené ukázky výrobků žáků střední školy, které vytvářejí v rámci výuky odborného výcviku. Kromě výrobků zde byly připravené i praktické ukázky, které si návštěvníci výstavy mohli vyzkoušet přímo na místě.

Za provozní služby zpracovala - Lenka Zemanová


Provozní služby v měsíci říjnu

Během měsíce října vládl v obou třídách provozních služeb čilý ruch. Žáci prvního ročníku se již zvládli úspěšně aklimatizovat do prostředí střední školy. Druháci, si přes prázdniny odpočinuli, nabrali nové síly a zodpovědně pracují na tom, aby úspěšně zvládli závěrečné zkoušky.

Všichni se aktivně zapojují do svých pracovních povinností a žáci druhého ročníku předávají zkušenosti, dovednosti a znalosti svým mladším spolužákům.

Za provozní služby zpracovala - Lenka Zemanová


Workshop z projektu Zdravá rodina na téma Finanční gramotnost

Ve úterý dne 12. 9. 2023 se všechny třídy střední školy společně zúčastnily interaktivního workshopu na téma Finanční gramotnost, který pro nás uspořádala organizace Bludiště.

Oba lektoři žáky zapojovali do připravených vzdělávacích aktivit a vhodnou formou jim přibližovali problematiku týkající se finanční gramotnosti. Žáci se seznámili s různými typy a službami finančních ústavů a dozvěděli se, na co je důležité se zaměřit při výběru vhodné banky. Velkou debatu také vzbudila otázka zadlužení a jak mu předejít. Všichni žáci se čile zapojili do aktivity plánování rodinného rozpočtu, při které museli vzít v potaz příjmy a výdaje manželů a společně přijít na řešení krizové finanční situace. Při zpracování úkolů rovněž trénovali pozorné čtení a kritické porozumění textu.

Za střední školu zpracovala: Lenka Zemanová


Revolution train – problematika návykových látek

V pondělí 19.6. žáci střední školy navštívili multimediální interaktivní expozici "Revolution train". Tento unikátní preventivní program je zaměřený na problematiku užívání psychoaktivních látek. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na všechny návštěvníky vlaku z pohledu legálních a nelegálních drog.

Žáci průběžně procházeli celou vlakovou soupravou a v každém z vagonů prožili část příběhu několika mladých lidí, o kterém pak následně diskutovali s naší průvodkyní. Společně pak hledali různá východiska z daných situací, nebo možnosti, jak těmto situacím předejít.

Za střední školu zpracovala
Lenka Zemanová