Nejdůležitější kontakty a adresy

Karlovy Vary, Centrum substit. terapie při protialkohol. a protitox. poradně

Substituční léčba-Subutex
také vyšetření HIV a hepatitidy
Myslbekova 4, Tuhnice, Karlovy Vary, 36001
telefon: 353 230 879
Frybertová Martina, diplomovaná sestra - mfrybertova@seznam.cz


Karlovy Vary, Kontaktní centrum, o.s. Světlo

Kontaktní centrum
Krále Jiřího 38, Karlovy Vary, 360 01
telefon: 353 222 742
Jana Huttová - huttova@os-svetlo.net
www.os-svetlo.net


Karlovy Vary, Krajský protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
Závodní 353/88,, Karlovy Vary, 360 21
telefon: 353 502 246
Šárka Hujová, DiS. - sarka.hujova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz


Linka pomoci s celorepublikovou působností - problematika hepatitidy C

Léčba hepatitidy C
všední dny 8,00 - 16,00 hodin
telefon: 800 331 122
https://www.zloutenka-c.cz


Karlovy Vary, Protialkoholní a protitoxikomanická poradna

Následná péče a doléčování
doléčování po ústavní léčbě, skupinová psychoterapie
Myslbekova 4, Karlovy Vary, 360 01
telefon: 353 230 879
Frybertová Martina, diplomovaná sestra - mfrybertova@seznam.cz


Karlovy Vary, Sanatorium Bristoll, hepatologická ambulance

Léčba hepatitidy C
Sadová 19, Karlovy Vary, 360 01
telefon: 535 341 515


Karlovy Vary, Nemocnice, infekční oddělení, Léčba hepatitidy C

Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66
telefon: 353 115 300
prim. MUDr. Kateřina Záleská - infprim@nemkv.cz
https://www.kkn.cz/


Karlovy Vary, Linka pomoci, RES VITAE

Linka pomoci
telefon: 353 226 296

Karlovy Vary, Dětský diagnostický ústav - Středisko výchovné péče
Linka pomoci
telefon: 353 222 848
fax: 353 222 848
www.svp-kv.wz.cz


Anonymní alkoholici - linka pomoci s celorepublikovou působností

Ostatní
telefon: 800 155 555
www.sweb.cz/aacesko/


Karlovy Vary, KOTEC, o.s.

Linka pomoci
telefon: 354 602 955
www.kotec.goo.cz


Karlovy Vary, Občanské sdružení Světlo

Linka pomoci
telefon: 353 222 742
fax: 353 222 742


Kutná Hora, Linka pomoci o.s. Povídej s celorepublikovou působností

Linka pomoci
telefon: 327 511 111
fax: 327 511 111
www.linkaduvery.kh.cz


Karlovy Vary, Centrum substit. terapie při protialkohol. a protitox. poradně

Substituční léčba-Subutex
také vyšetření HIV a hepatitidy
Myslbekova 4, Tuhlice, Karlovy Vary,360 01
telefon: 353 230 879
Frybertová Martina, DiS. - mfrybertova@seznam.cz


Plzeň, Linka pomoci Teen Challenge s celorepublikovou působností

Linka pomoci
telefon: 377 235 526
fax: 377 223 913
www.teenchallengeplzen.cz


Praha 1, Linka pomoci Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. s celorepublikovou působností

Linka pomoci
telefon: 222 221 431
fax: 222 221 431
www.dropin.cz


Karlovy Vary, Zdravotní ústav

Poradna HIV/AIDS
Po 9,00 - 15,00
Závodní 94, Karlovy Vary, 360 21
telefon: 353 301 319
MUDr. Dagmar Turková - dagmar.turkova@zukv.cz
www.zukv.cz


Internetové poradenství Drogového informačního centra o.s. Sananim s celorepublikovou působností

Internetové poradenství
www.odrogach.cz
www.drogovaporadna.cz


Linka pomoci Kontaktního centra o.s. SANANIM s celorepublikovou působností

Linka pomoci
telefon: 284 822 872
www.sananim.cz

 

Karlovy Vary, Místní protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor
Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 34, Karlovy Vary, 360 01
telefon: 353 549 209
Bc. Kamila Hofmanová - K.hofmanova@mmkv.cz
www.mmkv.cz


Toxikologické informační středisko

Linka pomoci
první pomoc při otravách nepřetržitá lékařská služba
telefon: 224 919 293, 224 915 402
https://vfn.lf1.cuni.cz/tis/pomoc.html


Linka bezpečí s celorepublikovou působností

Linka pomoci
Bezplatná telefonická krizová linka pro děti a mládež
telefon: 800 155 155
https://www.linkabezpeci.cz


Oddělní sociálně právní ochrany dětí a mládeže

vedoucí – Jana Šťovíčková, tel.: 353 118 573
Oddělení sociální prevence
vedoucí – Ing. František Pavlásek, tel.: 353 118 580
Městský úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary
www.mmkv.cz


Pedagogicko-psychologická poradna

Západní 15, Karlovy Vary
Okresní metodik preventivních aktivit –
Mgr. Martina Fialová, tel.: 353 176 520
www.pppkv.cz


Dětské informační centrum

Myslbekova 4, Karlovy Vary
Vedoucí – PaeDr. Ivana Kasíková
telefon: 353 230 000


Městská Policie – Oddělení prevence a dohledu

Školní 7, Karlovy Vary
Vedoucí – Mgr. Kamila Hofmanová
www.mpkv.cz