Přijmeme kvalifikované pedagogické pracovníky


náborový příspěvek učitelům zde:

https://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/Pravidla_nabor_prispevky.aspx 

  • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Matematika, Fyzika)
  • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Tělesná výchova)
  • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Anglický jazyk)
  • učitele/učitelku pro 2. stupeň základní školy v budově školy na adrese: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary (aprobace: Hudební výchova)
  • učitele/učitelku základní školy pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (třídy pro žáky s mentálním postižením, třídy pro žáky s více vadami, třídy pro žáky se závažnými poruchami učení))
  • učitele/učitelku do přípravného stupně základní školy speciální zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (předškolní vzdělávání - třída pro děti s více vadami) v budově školy na adrese: Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary
  • asistenta pedagoga (kvalifikovaného, s maturitou)
  • SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA/PEDAGOŽKU do speciálně pedagogického centra (tyflopeda)
    zaměřeného na poskytování služeb žáků s těžkým zrakovým postižením, předpokládá se magisterské vzdělání a státní zkouška z tyflopedie

Uchazeči o nabízená pracovní místa kontaktují ředitelku příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Kheilovou, na tel. čísle 608 867 999.