JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ BERE DROGY

To, že dítě bere drogy nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků, kterých bychom si měli všímat.


Problémy ve škole

Nemusí se objevit hned z počátku, ale lze říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o dosažení dobrého prospěchu či složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

Ztráta původních zájmů

Jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se najednou s resolutním odmítáním dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice: "nemá to cenu" atd.

Změna přátel a party

Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou provozovanou i dlouho do noci, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů.
Organizované skupiny, či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je třeba ale udržet míru, protože stejně jako drogy jsou nebezpečná i do extrémně strukturovaná a orientovaná společenství - sekty.

Změna chování

Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti čí aktivity. Zvláště nápadná je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různými často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní stavy. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být prostě projevem onemocnění.

Slabost, spaní přes den

Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den, jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

Ztráta chuti k jídlu, hubnutí

Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin "piko, perník"). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu - hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň zpočátku, POUZE pro pervitin. Opiáty, či halucinogenní drogy se takto prokazovat nemusí.

Kožní defekty

Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu. resp. již vznikající drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

Mizení peněz

Zpočátku "neviditelné" mizení malých finančních částek, rodinné finanční "podvůdky" se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.

Nález stříkaček, jehel a drog

Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že "nářadí" je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

Stopy po injekčním vpichu na končetinách

Zde není již o čem diskutovat.

Zdroj: Braňte se proti kriminalitě - Vydala městská část Praha 2 s propagační agenturou Brikcius - Propag