ZŠ a SŠ Závodu Míru

Přípravný stupeň
Přípravná třída
Základní škola
Školní družina
Akce školy
Příspěvky rodičů