DROGOVÁ PREVENCE – INFORMACE PRO RODIČE

Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou - bohužel - jednou ze součástí dnešního života. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc - dokud sami nechceme. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. Zde jsou některá z nich.

 • Mluvte s dětmi o drogách
 • Vysvětlete jim o co jde, drogy nejsou žádné tajemství. Názorný příklad je vždy alkohol a jeho účinky - ten je v mnoha případech nedaleko. Mluvte o drogách stejně, jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je možno se jim vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům.
 • Nepodceňujte své děti
  Ví často o drogách víc, než si myslíte. Nesnažte se poučovat, právě v oblasti drogové problematiky ze sebe můžete udělat snadno hlupáka. Naslouchejte pozorně a všímejte si detailů.
 • Pomozte svému dítěti nalézt a udržet sebedůvěru
  Právě nedostatek v sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a "komplexy" mohou přiblížit Vaše dítě k drogám. Nebojte se vyjádřit své pozitivní hodnocení - v odůvodněných případech. Nebojte se pochválit.
 • Pomozte svému dítěti vytvořit si pevný hodnotový systém
  Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným ovlivňuje významně rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo. Rodiče by měli vést a ukazovat směr - ne mentorovat.
 • Pomozte dítěti zvládnout negativní tlaky ze strany vrstevníků
 • Podporujte jeho individualitu. Vysvětlujte mu, že nemusí být jako ostatní. Být jedinečný a jiný, je to, co se hodnotí.
 • Podporujte všechny pozitivní aktivity vašeho dítěte
  Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů, ovlivňujících možný vznik drogových problémů. Nejen pozorujte - ale aktivně vyhledávejte zájmy a volno svého dítěte. Investovaný čas i peníze, který se vyplatí.

Nebojte se přiznat si nevědomost

Drogy jsou téma, které se dotýká celé společnosti. Mnozí se k této problematice vyjadřují (dokonce i rozhodují), aniž si dají práci, získat informace o realitě. Zprávy z masmédií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené. Orientujte se na instituce, které s drogovou problematikou skutečně pracují, mají zkušenosti a důvěru klientů - ať již postižených, či jejich rodičů. Nebojte se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby Vám odpovídaly.

Zdroj: Karlovarský kraj – primární prevence

Chcete-li získat více informací o prevenci drogových závislostí nebo o drogách obecně informujte se u školních metodiků. Po telefonické domluvě možnost konzultací.

Kontakty:

Nikol Dědková - školní metodik prevence

Vančurova 83, Karlovy Vary

tel.: 353 561 766, 733 625 904


Dana Těšínská - školní metodik prevence

Svahová 26, Karlovy Vary

tel.: 359 601 038, 731 612 423