Obor vzdělání provozní služby

Lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku (9 let) nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání a kteří při přijímacím řízení (formou rozhovoru) splnili podmínky pro přijetí.

Organizace vzdělávání:

Dvouletý učební obor v denní formě zakončený závěrečnou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Úspěšným ukončením žák získá střední vzdělání. V rámci podpůrného opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lze prodloužit střední vzdělávání až o 2 roky. Případně lze pokračovat v jiném vzdělávacím oboru střední školy.

Další informace k jednotlivým oborům jsou ke stažení níže: