Příspěvky rodičů SPC

  • 12. 11. 2019

Vážené vedení SPC, paní ředitelko Kheilová,

obracím se na Vás, jelikož rok se s rokem sešel a ať chceme či ne, blíží se nám Vánoce a konec roku.

Snažím se s předstihem jelikož, před námi je ještě dost doktorů a pak nevím, zda bych to stihla a nerada bych tento dopis opomněla.

Chtěla bych touto písemnou formou poděkovat za Vaši pobočku SPC Mariánské Lázně a to jmenovitě panií Svobodové, Hlávkové a samozřejmě i paní Šatrové .

Mám u Vás dvě děti a to Milánka (dříve Kulhan) a Elišku Fousovi a musím říct, že s námi ušli velice dlouhou cestu a to nejen příjemnou ale i dost trnitou. Některé časy byly dost náročné a přesto jsme to zvládli pospolu. Nejde jen o jejich profesionální přístup, ale jde mi i o jejich lidskost, se kterou přistupovali nejen k mým dětem, ale i ke mně.

Dočkali jsme se zde nejen lidského přístupu, ale i pro mne i nadstandardní péče, kterou asi vyhledává a touží po ní každý z nás rodičů, kteří máme dítě s nějakým hendicapem. Věřím , že díky skvělé spolupráci Eliška příští rok půjde do školy a Milánek se do ní vrátí (taky do Hamrníků).

Myslím, že pár vět nemůže dostatečně vystihnout mou vděčnost k tomuto pracovišti, ale chtěla jsem moc poděkovat za to, jaké jsou tam skvělé dámy, bez kterých by jsme dnes nebyli, kde jsme . Jejich ochota řešit problémy a starat se o své klienty je neskutečná a opravdu mi jejich přístup bere dech. Není to jen pracoviště v mém srdci, ale je to pro mne součást k mým dětem, kde jsem naprosto v klidu a vím že jsou v nejlepších rukách.

Pro mne tohle pracoviště je srdeční záležitost a moc Vám všem za to děkuji.
Děkuji za každého, který se podílí na rozvoji mých dětí a dělá to s láskou a ze srdce. Přála bych si aby takový lidé byli i ve školství, což si myslím, že by byla velká výhra a to i pro rodiče i pro děti .

S předstihem tedy přeji nejen krásné Vánoční svátky ale i krásný Nový rok a snad do něj všichni vstoupíme správnou nohou

Jinak přeji i krásný den s pozdravem a úctou Fousová Elena


  •  12. 2. 2019

Dobrý den, chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenost z SPC Cheb.

Tohle centrum jsme začaly navštěvovat v předškolním věku Růženky. Kdy diagnóza naší holčičky byla stanovena DMO, postižená pravá noha a ruka. Celkové opoždění, pomalé chápání a vada řeči. Pracovnice SPC s námi pracovaly odborně a zvládaly jsme jeden úkol za druhým. Bylo to úžasné. Růženka nastoupila do školy o rok později, bez asistenta. Díky pracovnicím SPC vše zvládla. Dnes chodí do čtvrté třídy. Na vysvědčení má samé jedničky. Avšak péče SPC je stále naší součástí. Vždy nám i škole odborně poradí, jsou vstřícné a chápavé. Uvědomila jsem si, že bez nich by bylo vše jinak. Chtěla bych jim touto cestou vyslovit obdiv a veliké poděkování, zvláště paní Labajové a Markové, které nás mají dodnes ve své péči.

Děkuji Masopustová


  • 15. 2. 2014

Dobrý den paní ředitelko Mgr. Kheilová.
Jmenuji se Jiří Schejbal, jsem tatínkem chlapečka Jiřího. Jiřík dochází spolu se mnou každých čtrnáct dní do SPC Cheb k paní učitelce Bc. Habartové. Jiřímu jsou tři roky a osm měsíců, v srpnu loňského roku mu paní doktorka Knetlová diagnostikovala dětský autismus.Na její doporučení jsme navštívily paní Mgr. Peškovou v Mariánských Lázních a ta nás dále doporučila do Chebu k již zmíněné paní učitelce Bc. Habartové. Proč Vám píši. Rád bych Vám, a všem kteří pro nás a naše děti toho tolik děláte PODĚKOVAL. Zvlášť paní učitelce Bc. Habartové, je pro nás Velkou pomocí a zároveň nadějí, že bude lépe. Sice jí děkuji po každé hodině naší terapie,,ale přijde mi to málo, a proto píši Vám.Chtěl bych aby jste věděla, jak moc si vážím práce Vás všech. Myslím si že je důležité, aby fungovala zpětná vazba,,aby jste věděli že Vaše práce je pro nás moc důležitá. Chci poděkovat i zřizovateli Karlovarského Kraje,,proto bych ocenil kdyby jste mohla tento dopis předat dále Vašemu nadřízenému orgánu.

Ještě jednou děkuji.

S pozdravem Jiří Schejbal  


  • 3. 2. 2014

Dobrý den paní ředitelko,

chtěli bychom poděkovat touto cestou za práci Vaší pracovnice Mgr. Sutté v SPC Sokolov. Dloouhodobě jsme navštěvovali klinickou logopdii a pro pozvolnější úspěšnost jsem zkontaktovali i SPC a požádali o pomoc v logopedické nápravě našeho syna.S prací Mgr. Sutté jsme moc spokojeni a máme velkou radost z pokroků našeho syna. Při zápise do školy si již nikdo nevšiml vady řeči našeho syna a dokonce logopedickou péči ani nedoporučili. Víme, že nás čeká jestě hodně práce na zafixování správné artikulace hlásek, ale přesto již nyní děkujeme.

Přejeme hodně dalších spokojených rodičů.

manželé Hruškovi a Adámek