Školní družina


Květen 2024


"Macramé" odpoledne ve školní družině (květen)

Tentokrát jsme si společně chtěli vyzkoušet něco "nového", něco, co zde běžně neděláme. Pozvání k nám do školy přijala paní, která dělá macramé (mimo to také háčkuje, vyrábí nádherné lapače snů apod.). Některé své výrobky nám přivezla ukázat a krátce nám o tomto druhu "tvořivé zábavy" povyprávěla. Jedná se však o činnost, která není zcela jednoduchá a vyžaduje určitou dávku preciznosti a pozornosti (sama jsem si "přívěsek" předem vyzkoušela). Vybrali jsme tedy již předem žáky ze čtyř oddělení naší školní družiny. Žáky, o kterých jsme věděli, že je tato činnost bude bavit a hlavně, že ji zvládnou. Poté už jsme se pustili do samotné práce. S klidným srdcem mohu říci, že jsem z dětí a celého našeho tvořivého odpoledne byla nadšená. Dětem se velice dařilo a domů si odnesly krásné vlastnoruční výrobky. Myslím, že v budoucnu tuto aktivitu velmi rádi všichni zopakujeme.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


Okénko do I. oddělení - květen (květen)

První květnovou akcí bylo čarodějnické odpoledne. Děti plnily úkoly s čarodějnickou tématikou. Porcelánové slavnosti v Národním domě nás zaujaly již vloni, proto jsme na ně zavítali i letos. Prohlédli jsme si výstavu porcelánu a v porcelánové školičce jsme si nazdobili hrnečky. Nezapomněli jsme na svátek maminek. Každý pro svoji maminku vytvořil květinový obrázek. Malovali jsme obrázky do výtvarné soutěže Můj den s rodinou. Sportovali jsme na opičí dráze, kterou nám připravili Kamil se Slávkem. Dráha se jim náramně povedla, všichni jí překonali několikrát. Každé kolo bylo měřeno a započítán do soutěže byl nejlepší naměřený čas. Radost z pohybu byla veliká a nadšení nebralo konce. Voda - živel, který nás obklopuje a přitahuje, učíme se ji chránit, pozorujeme a poznáváme její podoby. Chodíme k jezírku, rybníčku, studánce, potůčku, řece. Tentokrát jsme s vodou a různými předměty dělali pokusy. Zjišťovali jsme, zda se předmět potopí nebo plave na hladině a zda se rozpustí nebo zůstane ve stejné podobě. Zapsala O. Barvířová


Květen ve IV. oddělení (květen)

V květnu se mimo jiné slaví i Svátek matek, proto jsme ve školní družině vyrobili malý dáreček pro naše maminky – srdíčka ze slaného těsta, která jsme ozdobili a pěkně zabalili. Dáreček určitě potěšil každou maminku. Počasí nám na hry na hřišti moc nepřálo, ale máme k dispozici tělocvičnu, uspořádali jsme si tedy Opičí dráhu - soutěž v mrštnosti, obratnosti a rychlosti. Žáci šli do soutěže s nadšením, byli všichni opravdu moc šikovní a běh přes překážky zvládli skvěle. Jako správné opičky. Martina Šambergerová


Apríl u Tlapek (květen)

Duben = Apríl a tak i u Tlapek jsme si vytvořili typické aprílové počasí. Na jeden obrázek jsme použili různé techniky tvoření - sluníčko jsme natřeli klovatinou a zapouštěli barvy, duhu jsme udělali z vaty, do které jsme kapali barvy kapátkem, vybarvování ostatních obrázků.... A protože na konci měsíce je slet čarodějnic, nemohli chybět ani u nás v družině. Na velkou akci jsme si společně vyrobili klobouky a už jsme se těšili na soutěže a diskotéku. Děti soutěžily, kdo nejrychleji proletí mezi plameny, postaví puzzle, hodí uhlíky do ohně, přeskočí oheň. Nejvíce děti nadchlo míchání vlastního lektvaru. A protože byly děti šikovné, odnesly si medaile a malé odměny.
Zapsala Čvartinská ŠD - VI. oddělení


Duben 2024


Duben u Myšek (duben)

Ráda pro děti vymýšlím nové a neobvyklé činnosti a aktivity. Tentokrát mě nadchl nápad s barevnou rýží, který jsme si museli v družině samozřejmě hned vyzkoušet. Z jednoduchosti a kreativity tohoto vynálezu, jsem byla nadšená nejen já, ale především děti. Vznikla nám spousta obrázků a výtvorů – od motýlů do školní soutěže, po naši úžasnou planetu Zemi. A protože v dubnu slavíme den Země, povídali jsme si s dětmi o tom, jak o ni můžeme pečovat a zopakovali jsme si, jak správně třídit odpad. Připomněli jsme si také tradici pálení čarodějnic a v naší multifunkční učebně jsme si spolu s kamarády ze IV. oddělení uspořádali jejich slet a zatančili jsme si s koštětem.

Zapsala: M. Vránová Kubešová


Duben ve IV. oddělení (duben)

Aprílové počasí v dubnu příliš nepřálo vycházkám, protože nás každou chvíli zasypaly kroupy nebo zalil déšť a nebo nás málem porazil prudký vítr. Sluníčko vykukovalo opravdu zřídka. V těchto vzácných okamžicích jsme alespoň stihli splnit úkol z EVVO na druhé pololetí tj. vytřídit odpad a správně ho roztřídit do kontejnerů. Také jsme uklidili místo v lese, kde byly odhozené odpadky, a to v rámci akce vyhlášené magistrátem města "Ukliďme si Karlovy Vary". Koncem měsíce jsme se začali připravovat na čarodějnice. Připomněli jsme si tradici a historii filipojakubské noci a v multifunkční učebně jsme si v kostýmech čarodějnic a čarodějů zahráli bojovku Čarodějnická stezka. Plnili jsme na stanovištích různé úkoly doplňovali písmenka do šifry a luštili tajenku. Bobříka odvahy si ti stateční z nás splnili tím, že si sáhli do krabice s odporným obsahem. Potom jsme si zatančili a zahráli hru s koštětem. Na závěr jsme akci zhodnotili. Všechny děti dostaly čarodějnickou medaili. Moc jsme si celé odpoledne užili. A to je v dubnu od nás všechno, za pár dní už přivítáme měsíc květen.

Martina Šambergerová


Okénko do I. oddělení - duben (duben)

V měsíci dubnu jsme se zúčastnili tradiční úklidové akce města ke Dni Země "Ukliďme si Karlovy Vary" a kromě úklidu v přírodě jsme si zahráli eko hru na téma třídění odpadů a ochrany přírody. Dovedné ruce a logickou úvahu jsme procvičili v soutěži zručnosti "Šikulík".Jarní náměty jsme promítli do výtvarných a pracovních činností a výslednými dílky jsme zdobili chodbu školy a třídu. Hlavním programem měsíce byla bezpečnost v silničním provozu. Seznamovali jsme se s pravidly pro chodce a cyklisty, poznávali jsme dopravní situaci v blízkém okolí školy, dopravní značky. Naše poznatky jsme shrnuli v dopravním kvízu, kterého se všichni se ctí zhostili. Duben nám přinesl aprílové počasí a my jsme s radostí pozorovali proměnlivost a různé přírodní jevy. Nezapomněli jsme ani na hry, hraní a sportování v přírodě. Duben se nám vydařil, do všech činností a akcí se děti zapojovaly s chutí a zájmem.

Zapsala O. Barvířová


Čištění potůčku ve II. Oddělení ŠD (duben)

Počasí nám v první polovině dubna velmi přálo, a tak jsme s dětmi pobývali hodně venku. Procházeli jsme se okolními lesy a našli jsme potok, u kterého jsme se rozhodli nějakou chvíli pobýt. Jelikož byl značně zanesen spadaným listím, rozhodli jsme se, že si sem uděláme cestu i druhý den a že jej společně vyčistíme. Donesli jsme si lopatky, hrabičky a kyblíky a dali se do práce. Povětšinou všechny děti velmi baví veškeré činnosti spojené s vodou, a tak se do své práce natolik ponořily, že ani nechtěly zpět do školy. Myslím, že jsme si "pobyt u vody" náležitě užili a už se moc těšíme na lepší počasí, abychom se sem mohli opět vrátit.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


Březen ve IV. oddělení (duben)

V březnu jsme všichni společně oslavili Milošovy narozeniny. Jak jinak než v našem oblíbeném Mekáči, kde jsme si dali pořádně do nosu. Také jsme vyrobili a vyzdobili srdíčka pro maminky, sestry a babičky k MDŽ. Pozorně jsme na vycházkách sledovali změny v přírodě a když ze země vystrčily hlavičky první krokusy, tulipány a narcisky v parku u Sadové kolonády, šli jsme se na tu krásu podívat. Při té příležitosti jsme našli a ochutnali na kolonádě prameny Hadí a Mlýnský. Prohlédli jsme si velikonoční výzdobu a stánky ve městě. A protože velikonoční svátky se kvapem blížily, vytvořili jsme i my vajíčka jako zápichy do květináče. Škoda, že někteří z nás onemocněli a tak jsme nestihli před Velikonocemi naši oblíbenou příležitostnou akci Hrátky se zajíčkem a hledání velikonočního vajíčka. Ale aby nám to nebylo líto, uspořádali jsme si tuto akci hned po velikonočních prázdninách, kdy už jsme byli v plném počtu. Úspěšně jsme splnili všechny disciplíny Hrátek se zajíčkem a svého čokoládoveho zajíčka za odměnu jsme všichni našli a zatepla spořádali. Moc se nám vsem všechno líbilo.

Martina Šambergerová


Březen 2024


Březen u Myšek (březen)

Březen přinesl krásné jarní počasí a také mnoho pěkného v naší družince. Trávili jsme hodně času venku, zejména na nedalekém dětském hřišti a náplavce. Cestou jsme si s dětmi povídali o jarních květinách a učili jsme se je pojmenovávat. Tvořili jsme jarní košíčky k MDŽ, vyrobili jsme si družinové maskoty – myšky a zahráli si s nimi divadlo, zúčastnili jsme se školní soutěže o nejhezčí záložku do knihy. Hodně času jsme také věnovali velikonočnímu tvoření a povídání. Upekli jsme si velikonočního zajíčka a společně jsme ho ozdobili čokoládovou polevou a posypkami. Hledali jsme velikonoční vajíčka a při tom jsme plnili úkoly, při kterých jsme rozvíjeli zejména zrakové vnímání a matematické dovednosti. Na konci putování na děti čekala sladká odměna.

Zapsala: Dominika Klempová


Naše cesta do vesmíru – III. odd. ŠD (březen)

Tento měsíc jsme se s dětmi proměnili v kosmonauty a vydali jsme se na dalekou cestu do vesmíru. Naše cesta začala povídáním, co to ten vesmír je. Vzhledem k tomu, jak moc je téma abstraktní nám k jeho porozumění pomohly knížky a shlédnutí krátkého kresleného příběhu o jeho vzniku. Rozmanitost a velikost tohoto tématu nám nabídla nekonečné množství aktivit – vyrobili jsme si vlastní raketu, sluneční soustavu, skládali jsme souhvězdí ze špejlí a modelíny podle obrázků, vyzkoušeli jsme batikování a vytvořili jsme si tak vlastní hvězdou oblohu, hráli jsme pohybovou hru "Na souhvězdí", ale hlavně jsme se dozvěděli spoustu nových věcí a užili si společně hodně legrace.

Zapsala: Michaela Vránová Kubešová


Březen v I. oddělení (březen)

První jarní měsíc předurčuje zaměření našich činností. Vycházky do přírody využíváme k otužování, ke zvýšení fyzické zdatnosti a odolnosti, k bádání, poznávání a ochraně přírody. Postupně jsme v přírodě vyhledávali a pozorovali znaky probouzejícího se jara - první květiny, rašící pupeny keřů a stromů, život na mraveništích, na louce, v lese, u řeky a jezírka. Ani naše ruce nezahálely. Tvořili jsme a výtvarně zpracovávali jarní a velikonoční náměty. Tradičními akcemi hledáním velikonočních vajíček v lesíku a hrátkami s velikonočním zajíčkem jsme měsíc březen ukončili. Sladké odměny na závěr příjemně strávených chvil všechny potěšily. Všem vám přejeme veselé Velikonoce. 

Zapsala O. Barvířová


Velikonoce u Tlapek (březen 2024)

Celý měsíc březen se u nás nesl ve znamení Velikonoc. Vyrobili jsme si králíčky z PET lahví, nabarvili, ozdobili a zaseli osivo. Aby tam nebyla jen samotná tráva, ozdobili jsme si nějaké zápichy - ubrouskovou technikou, třpytkami. Při jarní procházce jsme si natrhali do vázičky kočičky, zlatý déšť a další dřeviny. Vše jsme dali do vyrobených váz z ubrouskové techniky. Samozřejmě ani nástěnka nezůstala pozadu a tam jsme si vyrobili vajíčka za pomocí soli a zapouštění barev. Celý měsíc jsme zakončili hledáním velikonočního zajíčka s odměnou a diskotékou.

Zapsala Jana Čvartinská


"Interaktivní odpoledne ve II. oddělení ŠD (březen)

Tentokrát jsme se s dětmi rozhodli strávit odpoledne ve družině tak trochu netradičně. Společně jsme zavítali do naší multifunkční učebny, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se umístila před interaktivní tabuli, druhá před "Magic box". Na obou zařízeních máme spoustu výukových programů. Formou hry jsme si opakovali matematické úkony, tvary, barvy, domácí zvířata, jejich mláďata a užitek z těchto zvířat. Zahráli jsme si různé "postřehové" hry, ale i hry na trénování paměti, jako např. pexeso, apod. Děti tyto "hry" zřejmě velice bavily, jelikož si je všichni vybraly i po obědě místo pohádky J.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


ÚNOR 2024


Karneval ve IV. oddělení (únor)

Ve čtvrtém oddělení jsme si ve vesele vyzdobené multifunkční učebně uspořádali karneval. Děti předvedly krásné masky a kostýmy. Ty nejlepší byly oceněny odměnou. Žáci soutěžili a plnili různé zábavné i vtipné úkoly, jako třeba nafouknout balónek v kelímku nebo tanec s balónkem a obručí. Za každý splněný úkol dostaly děti drobnou nebo sladkou odměnu. Po vyhodnocení soutěží se tančilo a ochutnávalo. Pro unavené tanečníky byla připravena vynikající roláda od jedné hodné maminky a výborné čokosušenkové bonbóny od druhé maminky. Celkově jsme si všichni karneval moc užili v ve smíchu, radostí a pohybu.

zpracovala: Martina Šambergerová


Měsíc únor (únor)

Měsíc únor byl u Tlapek ve znamení karnevalu. Nejdříve jsme si vyrobili zvířecí masky, aby jsme měli v čem soutěžit. Po prázdninách jsme uspořádali karnevalové rejdění plné soutěží - házení kroužků na chobot slona, namotávání sladkých koblih, do klaunského nosu se strefit míčkem a další soutěže. Za každou soutěž čekala děti odměna a na závěr všichni dostali diplom a medaile a završeli jsme to diskotékou. Samozřejmě jsme si vyzdobili i naší nástěnku klauny, aby jsme to měli veselé. A aby jsme přivolali trochu tepla, tvořili jsme květiny ze čtvrtky, vyskládali krepovým papírem, zalaminovali. Utvořilo to pěknou mozaiku.

Za ŠD - VI.oddělenívypracovala Jana Čvartinská


Okénko do I. oddělení (únor)

V únoru každoročně pořádáme karneval. Letos jsme si připravili zábavné odpoledne s klauny. Masku si vyrobil každý sám - pěknou velkou mašli a malý klobouček. Hry, soutěže, tanec a zábava při rytmické hudbě udělala radost každému. Všichni se zapojili, nikdo nestál opodál. Radost a nadšení bylo ještě větší, když si "klauníci" našli v bazénku s míčky schované frkačky. To bylo rámusu! Odpoledne jsme si náramně užili, ani se nám nechtělo končit.

Zapsala O. Barvířová


Příprava na Velikonoce ve II. oddělení ŠD (únor)

Přestože nás velikonoční svátky letos čekají až na konci března, tvorbu výzdoby jsme začali dělat již na konci února. S dětmi jsme se domluvili, že si vyrobíme z keramiky velikonoční závěsy, které si po kompletním dokončení odnesou, aby je během těchto krásných svátků mohly těšit v jejich domovech. Opět jsme tedy zavítali do keramické dílny. Zde si každý nejprve připravil hlínu, z níž poté vyválel plát. Společnými silami jsme vykrájeli různé motivy, jež k Velikonocům patří a náležitě je "ozdobili". Nyní si počkáme na vypálení, abychom mohli naše výtvory ještě glazovat. Dětem se ohromně dařilo a už nyní se moc těší, až bude dílo dokonáno.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


LEDEN 2024


LEDEN U MYŠEK (leden)

V měsíci lednu jsme si v našem oddělení školní družiny navzdory mrazivému počasí užili spoustu legrace. Sněhu nám moc nenapadlo, tak jsme si vyrobili vlastní ze škrobu, tělového mléka a třpytek. Vznikla nám hmota podobná modelíně, ze které jsme vytvářeli sněhuláky, sněhové vločky a všechny možné geometrické tvary. Protože venku mrzlo až praštělo, učinili jsme pokus. Do plastových talířků jsme vložili přírodniny a nakrájené ovoce, vše jsme zalili vodou a sledovali, jak se voda postupně mění v led. Vznikly nám krásné ledové obrázky, které jsme zavěsili na větvičky stromů nedaleko naší školy. Pozorovali jsme ptáčky na krmítku na zahradě školy a za oknem, učili jsme se je poznávat a pojmenovávat. Připomněli si ptáčky, kteří odlétli na zimu do teplých krajin, jak můžeme pomoci těm kteří zůstali. V naší školní kuchyňce jsme ji společnými silami z různých semínek a tuku připravili dobrotu. Poslední lednový den jsme se šli ohřát do solné jeskyně, abychom utužili své zdraví do dalších zimních dnů.

Zapsala: M. Vránová Kubešová


Sportovní klání ve II. oddělení ŠD (leden)

Jelikož je zima v plném proudu, musíme se všichni starat o své zdraví. Tentokrát jsme s dětmi zavítali do naší tělocvičny. Nejprve jsme se poctivě rozběhali i rozcvičili a poté už jsme přešli k samotnému "závodění". Celkem jsme vyzkoušeli 7 disciplín, např. sedy-lehy, slalom, hod míčem na koš, hod medicinbalem do dálky apod. Děti se vzájemně povzbuzovaly, fandily a odpoledne si náležitě užily. A protože se všichni moc snažili, s odměnou odešel úplně každý.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


Leden ve IV. oddělení - (leden)

V měsíci lednu jsme se ve IV. oddělení ŠD zaměřili na oblast zdraví a zdravého životního stylu. Povídali jsme si o důležitosti zdravého stravování, otužování, pohybu na čerstvém vzduchu a vhodném oblečení podle ročního období. Sledovali jsme změny skupenství vody na sníh, led a déšť a jejich vliv na náš každodenní život. Pracovali jsme se souborem Záchranný kruh, kde jsme si na obrázcích ukazovali vhodné a nevhodné chování v zimě při hrách a pohybu venku, říkali si o důsledcích takového chování. Také jsme si navzájem sdělovali své zkušenosti se zábavní pyrotechnikou a znovu jsme se poučili o hrozícím nebezpečí při jejím používání. Zapojili jsme se do celodružinové soutěže Sněhulakiáda i do příležitostně akce Zdravíčko. V kuchyňce naším přičiněním vznikli roztomilí sněhuláčci z natvrdo uvařených vajec a mrkve, zároveň jsme vytvořili výrobek "jedlý", a tak jsme si pochutnali i na zdravé odpolední svačince. Dále jsme plnili úkol z EVVO. Nesmíme opomenout ani tradiční sportovní akci v tělocvičně Skok do nového roku, kterou jsme uspořádali v tělocvičně krátce po návratu z vánočních prázdnin. I ta se moc vydařila a přispěla k dobré náladě v oddělení.

zapsala: Martina Šambergerová


Okénko do I. oddělení - (leden)

Do nového roku 2024 jsme skočili rovnýma noha. Každý se snažil skočit co nejdále. Dokončili a odevzdali jsme projekt EVVO zdravý životní styl - sportování a pobyt v přírodě. Ve školní kuchyňce jsme uvařili domácí modelínu z kuchyňských surovin. Použili jsme mouku, vodu, sůl, ocet, olej a potravinářskou barvu. Vznikla měkká a hebká modelína, se kterou rádi pracujeme. Příležitostná akce Zdravíčko potěšila všechny milovníky ovoce a zeleniny. Poznávání jednotlivých druhů podle chuti všechny bavilo. Plnění jednoduchých úkolů na téma zdravého životního stylu bylo pro děti snadné. Pracovaly s chutí a zájmem. A nakonec ukázky některých našich výtvarných prací. 

Zapsala O. Barvířová


Leden u Tlapek (leden)

Leden byl u Tlapek velmi nabitý. Začali jsme ve zdravém životním stylu a plnili jsme úkol z EVVO. Děti si nakoupily ovoce a z něho si udělaly ovocný salát, který si celý snědly. A protože venku sněžilo a byl mráz, i v družině jsme si vytvořili sněhuláky se sněhem. Létající sníh měl u dětí velký úspěch. A nechceme, aby nám byla zima, tak jsme si vyrobili čepici, rukavice a šálu. Využili jsme různé techniky tvoření. Děti nejvíce bavila technika s pěnou na holení a barevnou tuží, i výsledek byl úžasný. Na závěr jsme navštívili keramickou dílnu, kde děti začaly tvořit výrobky pro maminky.

  Za VI. oddělení zpracovala: Miroslava Vildumetzová AP


Prosinec ve IV. oddělení

Měsíc prosinec se v našem oddělení nesl ve znamení chystání se na společnou akci Čertovinky, kde se sešli žáci ze čtyř oddělení. Děti splnily několik zábavných soutěži, třeba namotávání čerta, skládání puzzle Mikuláše, chytání kaprů, slalom kolem pekelných plamenů, házení brambor a uhlí do kotliku. Potom nastala chvíle, kdy musely předstoupit před anděla, čerta a Mikuláše a poslechnout si záznam z knihy hříchů. Naštěstí byly všechny děti asi moc hodné, protože dostaly od Mikuláše bohatou nadílku.

Vyráběli jsme i masku čerta a tvořili obrázky čertů na výzdobu třídy, vyráběli dárečky pro rodiče, byli se podívat na vánočních trzích na kolonádě a v městské knihovně. Před Vánoci jsme pekli a slepovali linecké cukroví a předtím, než jsme se rozešli na vánoční svátky domů, jsme si poseděli z stromečku s koledami a cukrovím, sledovali vánoční pohádku, kde jsme viděli, vánoční zvyky a tradice a rozkrajovali jablíčka, abychom se dozvěděli, jestli budeme příští rok zdraví. Rozloučili jsme se s přáním krásného prožití vánočních svátků a bohatého Ježíška.

A příště už budeme psát rok 2024.

Martina Šambergerová


Okénko do I. oddělení - prosinec 

Prosinec byl bohatý na činnosti spojené s adventem, Vánocemi a zimními radovánkami. Věnovali jsme se výrobě vánočních přání, ozdob a dárečků, prošli a prohlédli jsme si vánočně vyzdobené město a sportovali jsme. Sníh, který nám vytvořil nádhernou bílou peřinu, nás vylákal na svah k jízdě a závodění na lopatách. Výprava do lesa za rampouchy rozjásala všechny dětské tvářičky. To byly úlovky! Advent se naplňuje a největší očekávání dětí? Dárečky pod stromečkem a prázdniny! Přejeme všem poklidné a štědré Vánoce a do nového roku štěstí a zdraví. 

Zapsala O. Barvířová


Pečení cukroví ve II. oddělení ŠD

Vánoce jsou již za dveřmi, proto jsme se i my vydali opět do kuchyňky s cílem upéci si vlastní cukroví. Zvolili jsme si linecké a perníčky. Všechny přítomné děti si vyzkoušely skoro veškeré činnosti s tím spojené. A tak jsme společně váleli těsto, vykrajovali, ukládali na plech, umývali nádobí a poté jsme čekali na samotný výsledek. O pár dní později jsme si perníčky nazdobili cukrovou polevou. Děti byly velice šikovné a nyní už se jen těšíme, až naše dílo zbaštíme.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


S Myškami do Karibiku aneb návštěva solné jeskyně

Tento týden nás zaskočilo mrazivé počasí, a tak jsme se s dětmi rozhodli před ním utéct. Navštívili jsme solnou jeskyni, která se nachází nedalo naší školy. Nejen že jsme se ohřáli, protože jeskyně nabízí příjemných 26 stupňů, ale hlavně jsme se příjemně odreagovali a děti si mohly pohrát v „písku“, který jim v tomto ročním období chybí. Příjemnou atmosféru moře nám dotvářela dětmi velmi oblíbená pohádka „Hledá se Nemo“.  

Zapsala: Michaela Vránová Kubešová


Okénko do I. oddělení - listopad

V měsíci listopadu byly naše aktivity různorodé. Začali jsem se připravovat na Vánoce. V keramické dílně jsme z hlíny tvořili vánoční dárečky. Připomněli jsme si příběh sv. Martina a vytvářeli jsme k němu výtvarné práce. Vyráběli jsme papírové loutky Mikuláše, čerta a anděla. Hráli jsme si s nasušenými kaštany a sestavovali jsme z nich obrazce podle zadání i fantazie. Dočkali jsme se první vydatné sněhové nadílky. Využili jsme ji ke koulovačce, hrám ve sněhu a stavbě prvních sněhuláků. Nezapomněli jsme pozorovat ptáčky a sypat jim slunečnicová semínka do krmítek.

Zapsala O. Barvířová


Tvorba vánočních ozdob ve II. oddělení ŠD

Vánoce se kvapem blíží, a tak jsme se s dětmi rozhodli, že si vyrobíme vlastní ozdoby na stromeček. Využili jsme k tomu naší keramickou dílnu. Zde si každý z bílé hlíny vyválel svůj vlastní plát. Poté si všichni vykrojili vybrané motivy. Výrobky nyní čekají na vypálení v peci. Děti se už těší, až budou jejich ozdoby vypálené, neboť pak nás čeká ještě potření glazurou. Myslím, že se mají na co těšit.

Za ŠD vychovatelka Jana Hergethová


Halloween ve školní družině

Poslední říjnový den se sešli v multifunkční učebně žáci ze IV. A V. oddělení školní družiny, aby společně oslavili Halloween. Nejprve jsme si navzájem představili masky a kostýmy, potom jsme se pustili do různých soutěží, jako skládání symbolů Halloweenu z písmen, skládání obrázků dýní, namotávání dýní, házení duchů, a připomněli jsme si rozdíly mezi keltským svátkem Halloween a naší tradiční vzpomínkou na zesnulé, Dušičkami. Soutěže vyvrcholily ulovením si svého netopýra nebo ducha s odměnou. Potom následoval ještě tanec masek při strašidelné hudbě a příchod našeho dobrého známého, bubáka Kostry. Ten se s námi pozdravil, zatančil si, a to už jsme se pomalu loučili a žáci se rozcházeli do svých tříd. Jako každý rok jsme si Halloween moc užili, jak soutěže, tak i krásnou halloweenskou výzdobu, cukroví a párečky v listovém těstě napečené dětmi v družině i hodnými maminkami doma a spoustu jiných dobrot. Bylo to super, tak zase za rok!

Martina Šambergerová


Halloween u Tlapek

Začátkem listopadu se ve školní družině - VI. oddělení uskutečnil Halloween, který byl plný soutěží. Děti i paní vychovatelky se oblékly do svých kostýmů a vrhly se do soutěží. Soutěžilo se ve shazování duchů, házení míčků do obří dýně, skládání puzzlí, namotávání dýně a dalších... Po splnění všech úkolů čekala pro soutěžící odměna v podobě skleněné dýně, kterou si děti vyrobily a my ji jen naplnili dobrůtkami. Den jsme zakončili společným dlabáním strašidelné dýně a diskotékou. Dětem se to moc líbilo a užily si to plnými doušky.

  Zapsala: Jana Čvartinská


Ať žijí duchové aneb příprava na Halloween u Myšek

Nedílnou součástí podzimu jsou také kromě padajících listů a deštivých dnů svátky, kdy si lidé připomínají své blízké, o které přišli. V našich krajích jsou to hlavně "Dušičky", kterým jsme se v naší družině věnovali v těchto dnech. U dětí bývá stále oblíbenější Halloween, a tak jsme přípravy na tento den nemohli podcenit. Děti se s nadšením účastnily všech připravených aktivit – ozdobily čokoládou mini bábovky ve tvarech dýní a duchů, vybarvily halloweenské sádrové odlitky, ale nejvíce je bavilo společné dlabání obrovské dýně.

Zapsala: Dominika Klempová


Okénko do I.oddělení Sluníčka - říjen 

Podzim je nejkrásnější období roku. Příroda se proměňuje a vybarvuje. Rádi a často objevujeme její krásy. Zahráli jsme si na malíře, kteří v přírodě hledají podzimní barvy do svých malířských palet. Paletky jsme brzy zaplnili barevnými listy s odstíny zelené, červené, žluté a hnědé barvy. Příroda je na podzim bohatá svými plody a semeny. Nasbírali jsme si je a použili jako materiál pro naše výtvarné práce. V tento podzimní čas každoročně pořádáme orientační běh. Závodníci překonávají lesní terén a běží po vyznačené trase do cíle. Máme zdatné a nadšené sportovce, kteří se ani tohoto úkolu nezalekli a úspěšně ho zvládli.

Zapsala: O.Barvířová


Podzimní radosti ve III. odd. ŠD

Začátkem října nám počasí ještě dopřávalo hodně hezkých dní, a tak jsme s dětmi trávili čas převážně venku v nedalekých lázeňských lesích a užívali jsme si spousty podzimních radostí. Pozorovali jsme stromy a živočichy, dováděli jsme v listí, sbírali kaštany a tvořili z nich obrázky podle šablon, "zavařovali" jsme podzim, abychom měli v zimě na co vzpomínat. Také jsme navštívili naši oblíbenou školní kuchyňku a společnými silami jsme upekli voňavý štrůdl z domácích jablíček, které nám ze své zahrádky přinesla jedna hodná paní učitelka.

Zapsala: Michaela Vránová Kubešová


Podzimní keramická dílna: Modelování, barvení a mozaika 

Při podzimním počasí, kdy nám často prší a nemůžeme být venku, navštěvujeme keramickou dílnu. Děti se učí pracovat s hlínou a následně z ní modelovat. Po vypálení si svůj výrobek nabarví a ozdobí korálky, které se v peci rozpustí a udělají nádhernou mozaiku. Jako odměnu si odnesou krásný výrobek, který jim a rodičům udělá radost. Za školní družinu - VI. oddělení Jana Čvartinská

Schodoběh

V prvních říjnových jsme využili pěkného počasí pro uspořádání sportovní akce. Žáci IV. a V. oddělení změřili své síly v tradičním podzimním družinovém schodoběhu. Všichni závodníci běželi určenou trasu s nadšením, vydali ze sebe to nejlepší. Dosáhli pěkných výsledků a mohli se tak radovat z diplomů a medailí, které si opravdu zasloužili.

Zapsala M. ŠAMBERGEROVÁ


Okénko do I. oddělení Sluníčko - září

Chodíme ven každý den. Sportujeme, hrajeme si, poznáváme přírodu a naše město. Malujeme, modelujeme, tvoříme z papíru a přírodnin. Soutěžíme v běhu do schodů při tradičním schodoběhu. Jsme kamarádi, máme se rádi.

Zapsala O. Barvířová

Cesta za pokladem ve III. a IV. oddělení ŠD

V posledním týdnu tohoto školního roku jsme se s dětmi vydali na cestu za pokladem. A abychom se samotní nebáli, přibrali jsme s sebou i další oddělení školní družiny. Cestu jsme započali u naší školy. Děti hledaly fáborky, dle kterých jsme směle postupovali dál a dál. Některé nám neukazovaly pouze směr výpravy, ale vyžadovaly splnění nějakého úkolu. Toho se děti zhostily jako vždy výborně.

Výprava byla úspěšná a my nakonec dorazili k místu, kde byl poklad ukryt. Netrvalo dlouho, cenná odměna byla nalezena a děti se pustily do spravedlivého dělení :-).
Za ŠD AP Jana Hergethová