KONTAKTY


Kontakty

Základní škola a střední škola Karlovy Vary,

příspěvková organizace

Vančurova 83/2

360 17 Karlovy Vary

IČO: 66362725

Zřizovatel: Karlovarský kraj

Datová schránka

tw9xq5z


Emailová adresa zaměstnanců se skládá z prvního písmene křestního jména, tečky a celého příjmení bez diakritiky a @specskoly.eu
Příklad: Martina Kheilová m.kheilova@specskoly.eu


Sídlo organizace: Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

Ředitelka příspěvkové organizace

Mgr. Martina Kheilová

608 867 999

m.kheilova@specskoly.eu


Zástupkyně ředitelky PO

Ing. Džamila Kaasová

602 415 570, 353 561 766

d.kaasova@specskoly.eu


Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Dagmar Divišová

702 272 094

d.divisova@specskoly.eu


Účetní školy

Lenka Michalcová

733 625 904, 353 561 766

l.michalcova@specskoly.eu


Mzdová účetní

Jitka Lišková

733 625 904, 733 625 904

j.liskova@specskoly.eu


Školník

František Dbalý

605 208 581


Vedoucí školní družiny

Eva Stacho

739 154 088

e.stacho@specskoly.eu


Odloučená škola: Svahová 26, 360 01 Karlovy Vary

Ředitelka příspěvkové organizace

Mgr. Martina Kheilová

608 867 999

m.kheilova@specskoly.eu


Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Věra Sosnovcová

731 612 423, 359 601 038,

v.sosnovcova@specskoly.eu


Vedoucí školní družiny

Michaela Vránová Kubešová

739 258 915

m.vranovakubesova@specskoly.eu


Školník

Petr Skopal

733 696 315


Školní jídelna

ZŠ Dukelských hrdinů

353 222 492


Odloučená škola: Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary

Ředitelka příspěvkové organizace

Mgr. Martina Kheilová

608 867 999

m.kheilova@specskoly.eu


Zástupkyně ředitelky školy

Herta Kořánová, DiS.

776 886 216

h.koranova@specskoly.eu


Správce budovy a majetku

Yvetta Rajchertová

702 272 295

y.rajchertova@specskoly.eu


Školník

Jan Olšer

702 272 310


SPC Karlovy Vary, Závodu míru 339/144, 360 17 Karlovy Vary

zástupkyně ředitelky SPC

Mgr. Jana Hauerová

607 138 842

j.hauerova@specskoly.eu


sociální referent

Jana Nováková

739 322 351

spckv@specskoly.eu


SPC Sokolov, K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

zástupkyně ředitelky SPC

Mgr. Eliška Dvořáková

352 625 262, 734 795 632

e.dvorakova@specskoly.eu


SPC Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně

zástupkyně ředitelky SPC

Mgr. Romana Svobodová

603 483 960, 739 322 450

r.svobodova@specskoly.eu


SPC Cheb, Hradební 17, 350 11 Cheb

zástupkyně ředitelky SPC

Mgr. Iva Habartová

krajský garant a koordinátor pro oblast autismu

739 322 352

i.habartova@specskoly.eu


SPC Aš, Studentská 13, 352 01 Aš

speciální pedagog SPC

Mgr. Anna Lorencová

605 208 589

a.lorencova@specskoly.eu