Důležité


Informace k přijímacímu řízení na střední školu 


Informace MZČR k černému kašli 


Zápis dětí do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY a zařazení dětí do přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální na školní rok 2024/2025.


Želé bonbony s HHC-poučení


Součásti organizace

Spolupracujeme


Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu O2 Chytrá škola. Tento program podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

Díky programu O2 Chytrá škola může naše škola realizovat aktivity spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, dětí, žáků a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související.

www.o2chytraskola.cz  


Rozvojový program: Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Cílem projektu bylo zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku a zlepšení materiálního vybavení pro zajištění logopedické prevence, rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání v přípravných třídách základní školy. 


ZŠ a SŠ Karlovy Vary On-line

- Školní Facebook naleznete zde

- Vstup do Edupage naleznete zde

Videoprezentace

¨ZŠ VANČUROVA

ZŠ SVAHOVÁ

ZŠ A SŠ KARLOVY VARY ZÁVODU MÍRU